Uutiset

Valtioneuvoston kansliaan perustetaan nuorten ilmasto- ja luontoryhmä vahvistamaan oikeudenmukaista ympäristöpolitiikkaa

Uutiset 21.2.2023

Valtioneuvoston kanslian alaisuuteen perustetaan uusi nuorten ilmasto- ja luontoryhmä. Ryhmän tehtävänä on tukea ministeriöitä nuorten osallistumisen suunnittelussa, toteutuksessa ja vaikutusten arvioinnissa. Tavoitteena on varmistaa erilaisten politiikkatoimien oikeudenmukaisuus tulevien sukupolvien näkökulmasta. 

“Ryhmän perustaminen on tärkeä askel kohti oikeudenmukaisen ja nuoria osallistavan ympäristöpolitiikan tekemistä. Yli 50 nuorisojärjestöä vaati ryhmän perustamista jo pari vuotta sitten ilmastolain uudistuksen yhteydessä, joten olen iloinen, että pääsimme nyt maaliin. Pidän tätä myös hyvänä esimerkkinä siitä että yhdessä asioihin vaikuttaminen kannattaa, ja muutosta voi todella saada aikaan”, ryhmän perustamisen puolesta pitkään vaikuttanut Allianssin ilmastopolitiikan asiantuntija Sara Nyman iloitsee.

Nuorten ilmasto- ja luontoryhmän tehtävänä on tuoda päätöksenteon tietopohjaan uusia ja nousevia näkökulmia sekä ratkaisumalleja. Nuorten Agenda 2030 -ryhmän alajaostona toimiva ilmasto- ja luontoryhmä järjestää myös joka toisena vuotena nuorten ilmasto- ja luontohuippukokouksen. Kokouksella pyritään mahdollistamaan nuorten laajempi osallistuminen heidän tulevaisuuttaan koskevaan päätöksentekoon.

“Allianssin tavoitteena on, että kaikkiin ministeriöihin perustetaan nuorten kuulemis- ja vaikuttamistoimielimiä, kuten lasten ja nuorten neuvostoja. Tämän ryhmän perustaminen on tärkeä askel nuorten kuulemisen vahvistamisessa. Kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi nuoria tulee kuulla systemaattisesti osana lainvalmistelua,” painottaa Allianssin nuorten osallisuuden asiantuntija Silja Uusikangas.

Haku nuorten ilmasto- ja luontoryhmään

Nuorten ilmasto- ja luontoryhmän jäseniksi haetaan nyt 18-25-vuotiaita nuoria, joilla on opintojen tai harrastusten kautta kiinnostusta tai osaamista ilmasto- ja luontoasioista eri näkökulmista. Haussa ovat esimerkiksi energiaratkaisujen, luontopohjaisten ratkaisujen, rakentamisen, vihreän liikkumisen, ympäristötaloustieteen, metsäalan, kiertotalouden, autoalan, oikeustieteen, ympäristökasvatuksen, viestinnän ja tapahtumajärjestämisen osaajat.

Ryhmään valitaan korkeintaan 14 jäsentä, ja sen toimikausi on kaksivuotinen. Jäsenten valinnasta vastaa Allianssi yhteistyössä ympäristöministeriön ja valtioneuvoston kanslian kanssa. Pääministeri Sanna Marin nimittää ryhmän maaliskuun aikana.

Hae mukaan nuorten ilmasto- ja luontoryhmään viimeistään 8.3. täyttämällä hakulomake.

Lisätietoja

Sara Nyman, ilmastopolitiikan asiantuntija
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi
sara.nyman@nuorisoala.fi
040 73148 18

Silja Uusikangas, nuorten osallisuuden asiantuntija
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi
silja.uusikangas@nuorisoala.fi
044 7870 880

Katso myös