Uutiset

Verkkonuorisotyön vaikuttavuustutkimuksen julkistustilaisuus 28.10.2021 klo 9-11

Uutiset 4.10.2021

Nuorisotyötä ja -toimintaa on toteutettu verkossa jo yli kaksikymmentä vuotta. Viimeistään koronapandemian myötä verkossa tapahtuva nuorisotyö on tullut osaksi lähes jokaisen nuorisotyön ammattilaisen työkalupakkia. Vaikka verkkonuorisotyöllä on varsin pitkät perinteet, on toimialalla ollut haastetta tehdä näkyväksi ja osoittaa konkreettisesti, mitä yhteiskunnallista hyötyä eli vaikuttavuutta verkkonuorisotyöllä saavutetaan. Tule kuulemaan minkälaista vaikuttavuutta verkkonuorisotyössä saadaan aikaiseksi!

Tilaisuudessa projektitutkija Marja Moisala sekä tutkimuspäällikkö Sofia Laine Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juveniasta esittelevät tuoreen tutkimuksen verkkonuorisotyön vaikuttavuudesta. Tutkimus tuo esiin verkkonuorisotyön vaikuttavuuden mittaamisen nykytilan ja tulevaisuuden visiot. Tutkimustulokset perustuvat nuorisotyön ammattilaisten näkemyksiin siitä, miten verkkonuorisotyön vaikutuksia on syytä mitata ja millaista vaikuttavuutta verkkonuorisotyöllä koetaan olevan. Lisäksi tutkimusraportissa kerrotaan millaisia vaikuttavuuden arvioinnin menetelmiä on tällä hetkellä nuorisoalalla käytössä. Lopuksi esitellään selvitykseen haastateltujen ammattilaisten näkemysten pohjalta laaditut suositukset verkkonuorisotyön vaikuttavuuden arvioimisen kehittämiseksi. Tilaisuuden toteuttaa Verke ja Juvenia.

Tilaisuus järjestetään etänä ja osana nuorisoalan vaikuttavuusverkostoa, joten tilaisuudessa on mahdollisuus tutustua myös verkoston toimintaan, jos haluaa jatkaa vaikuttavuusasioiden pohdiskelua muiden alan toimijoiden kanssa jatkossakin.

Tilaisuuteen voit ilmoittautua tästä.

Tervetuloa mukaan!

Lisätietoja
Jonna Laitinen, palvelujohtaja

jonna.laitinen@alli.fi

044 4165212

Katso myös