Vaaliohjelma-analyysi: Kokoomus haluaa välttää säästöjä koulutusmenoista, mutta muiden nuorten elämän tärkeiden osa-alueiden rahoituksen tulevaisuus jää auki

Blogit 6.3.2023

Tarkastelussa Kokoomuksen eduskuntavaaliohjelma

Kokoomuksen eduskuntavaaliohjelma on tiivis. Puolue kutsuukin sitä ennemmin “työlistaksi”. Puolue on nostanut nuorten osalta ohjelmaansa enemmänkin tavoitteita kuin tarkkoja keinoja. Esimerkiksi puolue nostaa tavoitteekseen lasten ja nuorten hyvinvoinnin vahvistamisen. Tavoitteesta kukaan ei varmasti ole eri mieltä, mutta miten sinne konkreettisesti päästään?

Puolueen mukaan talouden tasapainottamisesta päätettäessä kaikkia kohteita tarkastellaan, mutta säästöjä vältetään mm. koulutusmenoista. On hyvä, että koulutuksen erillisasema on tunnistettu: Suomessa käytetään nyt vähemmän rahaa koulutukseen kuin muissa relevanteissa verrokkimaissa. Samaan aikaan oppimistulokset ovat laskussa ja olemme kaukana Suomen asettamasta tavoitteesta eli siitä, että vuoteen 2030 mennessä 50 % suorittaa korkeakoulututkinnon. Kirjaus jättää silti yhä avoimeksi muiden nuorten elämän kannalta tärkeiden osa-alueiden rahoituksen tulevaisuuden.

Kirjoitus on osa Allianssin asiantuntijoiden vaalianalyysien sarjaa, jossa puolueiden eduskuntavaaliohjelmia tarkastellaan nuorten ja nuorisoalan näkökulmista.

Kiitämme

Kokoomus haluaa torjua nuorten syrjäytymistä, rikollisuutta ja jengiytymistä. Puolue lupaa laittaa kuntoon nuorten ennaltaehkäisevät tukipalvelut, lastensuojelun ja kotoutumispolitiikan. Samoin puolue haluaa panostaa nuorten mielenterveyteen ja ehkäisevään päihdetyöhön sekä toteuttaa terapiatakuun. Nämä ovat kaikki varsin tärkeitä tavoitteita, mutta tarkkaan lukiessa huomaa, että ainoa konkreettinen ja yksiselitteinen politiikkatoimi tällä listalla on terapiatakuu. 

Koulutuksen osalta Kokoomus esittää konkreettisempia toimia, jotka varmasti toteutuessaan edistäisivät nuorten osaamista ja hyvinvointia. Puolue haluaa turvata toisen asteen koulutuksen sisältöihin ja tukipalveluihin riittävät resurssit ja varmistaa, että ammatillisessa koulutuksessa nuorille on tarjolla riittävästi opetustunteja. Myös oppisopimuksien edistäminen on mainittu, samoin se, että Kokoomus haluaa mahdollistaa pätevyyden todistamisen myös tekemisen kautta. Kokoomus pyrkii kasvattamaan korkeakoulutettujen osuutta väestöstä.

Puolue varmistaisi toisen asteen koulutuksen koko ikäluokalle. Se on hyvin tärkeä asia, vaikka toki jo voimaan tulleella oppivelvollisuuden pidentämisellä ollaan jo käytännössä pääsemässä lähelle tätä tavoitetta. 

Yhdenvertaisuuden osalta Kokoomus laajentaisi kutsunnat koskemaan koko ikäluokkaa. Myös me nuorisoalalla jaamme tämän tavoitteen.

Kritisoimme

Nuorista puhutaan ohjelmassa aika vähän, mikä osin toki selittyy ohjelman tiiviydellä. Nuorista kuitenkin puhutaan pitkälti jengiytymisen kautta. Jengiytyminen ja nuorisorikollisuus vaativat toki nekin toimia, mutta ilmiönä ne koskettavat vain hyvin pientä osaa nuorista. Suomessa on lähes miljoona nuorta eli 15–29-vuotiasta. Asiantuntijoiden mukaan noin 100-200 nuorta kuuluu tällä hetkellä jengiin. 

Kokoomus esittää pehmeämpien keinojen ohella katujengirikollisuuden rangaistusten koventamista. Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarisen mukaan rangaistusten pelotevaikutus ei kuitenkaan vähennä rikollisuutta. 

Kokoomus ei mainitse ohjelmassaan koronapandemian jälkeistä nuorten hyvinvointivelkaa tai sen korjaamista. 

Nuorten sosiaaliturvan osalta Kokoomuksella on linja oikeastaan vain siihen, että he haluavat uudistaa asumistukijärjestelmän. Allianssi ei kategorisesti vastusta asumistukijärjestelmän uudistamista, mutta koska yleinen asumistuki on nuorille tärkeä, toivomme, ettei uudistamista olla tekemässä säästöt edellä.

Kansallinen Kokoomus r.p. / Samlingspartiet r.p.
Puolue perustettu: 1918
Puolueen puheenjohtaja: Petteri Orpo
Vaalikaudella 2019–2023 ryhmään kuuluu 37 kansanedustajaa
Nuorten ehdokkaiden määrä 2023 eduskuntavaaleissa: 23 kpl, 11 % kaikista ehdokkaista

Puolueen puheenjohtajan blogikirjoitus Allianssille

Kokoomuksen eduskuntavaaliohjelma

ctrl + F -testissä sana nuor* mainitaan 7 kertaa

Katso myös