Vaaliohjelma-analyysi: Vasemmistoliitto lupaa paljon jokaiselle, myös nuorille

Blogit 14.3.2023

Vasemmistoliiton eduskuntavaaliohjelma on nimeltään Reilumpi huominen kaikille, ei harvoille! Nuorten asiat ovat ohjelmassa kattavasti ja yksityiskohtaisesti esillä. Vasemmistoliitto on pitänyt käsissään kuluneen vaalikauden opetusministerin salkkua ja se näkyy eduskuntavaaliohjelmassa. 

Vasemmistoliitto ilmoittaa hallitukseen menon kynnyskysymyksikseen, ettei se hyväksy leikkauksia koulutukseen, tutkimukseen, kulttuurin, nuorisotyön tai liikunnan rahoitukseen, sosiaaliturvaan tai sosiaali- ja terveydenhuoltoon.

Kirjoitus on osa Allianssin asiantuntijoiden vaalianalyysien sarjaa, jossa puolueiden eduskuntavaaliohjelmia tarkastellaan nuorten ja nuorisoalan näkökulmista.

Kiitämme

Vasemmistoliitto esittää korkeakouluissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa lisättävän tutkinnon osista koostuvia oppimiskokonaisuuksia, jotta jatkuva oppiminen mahdollistuisi. Oppimisen tukeen halutaan kokonaisuudistus, jossa pienennetään ryhmäkokoja, otetaan käyttöön erityisopettajamitoitus ja lisätään pienryhmäopetusta. Toiselle asteelle halutaan oikeus erityisopetukseen.

Oppisopimuskoulutuksen roolia tutkintoon johtavana koulutuksena halutaan lisätä myös nuorille. Puolue esittää työnantajille maksettavia koulutuskorvauksia oppisopimuskoulutuksessa korotettavan, kun kyse on työttömästä tai vailla toisen asteen tutkintoa olevasta nuoresta. Lisäksi puolue on sitoutunut nostamaan korkeakoulutettujen osuuden 50 % väestöstä pitkällä aikavälillä. Tavoitetta edistääkseen puolue haluaa lisätä korkeakoulujen aloituspaikkoja ja niiden rahoitusta. 

Opintotukeen puolue haluaa sadan euron tasokorotuksen, purkaa lainapainotteisuutta ja lisätä tukikuukausien määrää. Myös vanhempien tulojen vaikutuksesta opintotukeen halutaan luopua.  Lisäksi puolue haluaa säilyttää opiskelijat yleisessä asumistuessa ja muuttaa asumistuen ruokakuntakohtaisesta yksilökohtaiseksi. Sosiaaliturvan kokonaisuudistuksessa vasemmistoliiton tavoitteena on perustulomallinen sosiaaliturva.

Harrastamisen Suomen mallia puolue haluaa päivittää siten, että kulttuuriharrastusten määrä Suomen mallin kautta lisääntyy. Jokaiselle lapselle halutaan harrastus, ja harrastamisen on oltava kohtuuhintaista. Nuorille mieleisiä tavoitteita ovat myös koko Suomen kattava kulttuuriseteli koululuokille, maksuton julkinen lähiseudun joukkoliikenne sekä kouluissa tarjottavat turva- ja tunnetaitojen koulutukset. Vasemmistoliitto on sitoutunut mahdollistamaan juridisen sukupuolen korjaamisen yli 15-vuotiaille omalla ilmoituksella ja alle 15-vuotiaille huoltajan tai lastensuojelun luvalla. Tämän vaalikauden lopussa aikaansaatu translain päivitys jäi tältä osin vielä vajaaksi.

Nuorten katurikollisuus on ollut kuluneen syksyn ja talven suuria keskusteluja. Vasemmistoliitto haluaa kohdentaa resursseja erityisesti mielenterveyspalveluihin, perheiden tukemiseen, lastensuojeluun, nuorisotyöhön, oppilashuoltoon sekä poliisin ennaltaestäviin toimintoihin. Tarkkoja summia puolue ei esitä.

Vasemmistoliitto tunnistaa ohjelmassaan YK:n päätöslauselman 2250 ja vaatii toimeenpanoa Nuoret, rauha ja turvallisuus -toimintaohjelmalle. Kyseinen toimenpideohjelma ja päätöslauselma on suomalaisen nuorisoalan yhteinen voimanponnistus.

Kritisoimme

Vasemmistoliiton eduskuntavaaliohjelman toimenpide-ehdotukset nuoriin ja nuorisopolitiikkaan liittyen ovat kannatettavia ja välillä ohjelma hengästyttää yksityiskohtaisuudellaan. Harvassa ohjelmassa pystytään silti tarjoamaan ratkaisuja kaikkiin ongelmiin ja nostamme seuraavaksi esiin muutaman avoimeksi jäävän kannan, jotka voivat tulla seuraavalla vaalikaudella vastaan.

Vasemmistoliiton ohjelmassa esitetään lisärahoitusta monille tärkeille nuorten palveluille, mutta puolue ei vaikuta halukkaalta nuorisopolitiikan rakenteiden korjaamiselle. Nuorten hyvinvointiin ja erilaisiin hankkeisiin on vuosien aikana ohjattu paljon rahaa, mutta kenelläkään ei ole kokonaiskuvaa toimenpiteiden vaikuttavuudesta eikä nuorten hyvinvoinnin kehittymisestä ole kokonaisvastuuta millään taholla. Tähän ongelmaan ovat kiinnittäneet huomiota muun muassa eduskunnan tarkastusvaliokunta sekä opetus- ja kulttuuriministeriö virkanäkemyksessään. Myöskään koronapandemian aiheuttamia oppimis-, hyvinvoinnin- ja yhteisöllisyyden vajeita nuoriin ikäluokkiin ei ohjelmassa mainita.

Vasemmistoliitto / Vänsterförbundet

Puolueen perustamisvuosi: 1990
Puolueen puheenjohtaja: Li Andersson
Vaalikaudella 2019–2023 ryhmään kuuluu: 16 kansanedustajaa
Nuorten ehdokkaiden määrä 2023 eduskuntavaaleissa: 28 kpl, 13 % kaikista ehdokkaista

Puolueen puheenjohtajan blogikirjoitus Allianssille

Vasemmistoliiton eduskuntavaaliohjelma

Ctrl + F -testissä hakusanalla “nuor” saatiin 36 osumaa.

Katso myös