Tiedotepalvelu

REKISTERINPITÄJÄ
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry (y-tunnus: 0116583)
Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki
p. 044 416 5202, info@nuorisoala.fi

YHTEYSHENKILÖ
Ada Kairavuori
Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki
p. 044 738 0354, ada.kairavuori@nuorisoala.fi

REKISTERIN NIMI
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry:n tiedotepalvelun rekisteri.

REKISTERIN KÄSITTELIJÄ
Tiedotteiden lähettämisessä käytämme ePressi-tiedotepalvelua.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTE
Henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän tiedotteiden lähettämiseen rekisteröidylle tämän julkisen tehtävän perusteella.

REKISTERIN TIETOSISÄLLÖT
Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot henkilöistä: nimi, sähköpostiosoite, organisaatio, titteli

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Tilaajan itse tilauksen yhteydessä luovuttamat tiedot.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET
Rekisteritietoja ei luovuteta ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

TIETOJENKÄSITTELYN KESTO JA TIETOJEN POISTAMINEN
Tietoja käsitellään vain niiden tarpeen mukaisen ajan. Tietoja voidaan poistaa osoitteen haltijan vaatimuksesta.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Koodiviidakko Oy:n tietoverkko ja laitteisto, joilla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. 

REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa:

  • pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen;
  • tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterinpitäjälle. Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin;
  • kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten;
  • tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Katso myös