Uutiset

Kehitämme yhdenvertaisuustyökalua edistämään vähemmistöihin kuuluvien nuorten vaikuttamismahdollisuuksia

Uutiset 5.8.2022

Suomen, Viron ja Tanskan nuorisodelegaattiohjelmien yhteistä yhdenvertaisuustyökalua kehitään muun muassa vähemmistöihin kuuluvien nuorten moninaisempien yhteiskunnallisten vaikuttamismahdollisuuksien edistämiseksi. Kehittämistyötä tehdään osana Allianssin kolmevuotista Future Agents NOW -hanketta.

Kehitteillä olevan yhdenvertaisuustyökalun tarkoituksena on tukea Allianssin sekä tanskalaisen Dansk Ungdoms Fællesrådin (DUF) ja virolaisen Eesti Noorteühenduste Liitin (ENL) nuorisodelegaattiohjelmien yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa, saavutettavuutta ja osallistavuutta edellä mainittuihin teemoihin liittyvän itsearviointityökalun avulla. Kehitystyötä rahoittaa Euroopan Union Erasmus+-ohjelma.

Kehitettävällä työkalulla organisaatiot delegaattiohjelmineen voivat hahmottaa omia kehittämiskohteitaan vaikkapa fyysisten toimitilojen esteettömyydessä, sateenkaariteemoissa kouluttautumisessa tai antirasististen käytäntöjen käyttöön ottamisessa. Future Agents NOW -hankkeen tulokset ja muutkin materiaalit on tarkoitettu sovellettavaksi Allianssin, DUF:n ja ENL:n lisäksi laajemminkin nuorisoalalla.

Osana hanketta Allianssi on jo julkaissut raportin Suomen, Viron ja Tanskan nuorisodelegaattiohjelmien yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon tilasta sekä ohjelmien kehittämiskohteista. Raportti perustuu hankkeeseen osallistuvan kolmen maan organisaatioiden kanssa tehtyihin haastatteluihin.

“Tekemämme haastattelut antoivat monipuolista taustatietoa siitä, mikä on yhdenvertaisuuden tila kolmessa nuorisoalan kattojärjestössä, sekä missä asioissa niissä ollaan jo entuudestaan onnistuttu hyvien käytäntöjen muodossa – pyörää ei tosiaan aina tarvitse keksiä uudestaan”, toteaa Allianssin projektipäällikkö Laura Lamberg.

Allianssissa lähtökohtamme on, että tasa-arvon, yhdenvertaisuuden, saavutettavuuden, esteettömyyden ja syrjimättömyyden edistäminen tarkoittaa ennen kaikkea konkreettisia tekoja. 

“Parhaillaan kehitettävä itsearviointityökalu tekee näkyväksi sosiaalisia normeja, jotka saattavat olla esteenä vaikkapa tasa-arvon toteutumiselle. Mitä aktiivisemmin yksilöt ja yhteisöt itsekseen sekä yhdessä pohtivat ja sanoittavat kehityksen esteitä sekä aikaisempia onnistumisia, sitä useammin etenevät monenlaisten ihmisten tosiasialliset mahdollisuudet osallistua toimintaan omana itsenään ilman syrjintää”, sanoo Allianssin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntija Touko Niinimäki.

Itsearviointityökalu valmistuu alustavasti loppuvuoden 2022 aikana ja sitä pilotoidaan ensin Allianssin, DUF:n ja ENL:n toiminnassa ennen laajempaa käyttöönottoa.

Lisätietoja

Laura Lamberg, Future Agents NOW -hankkeen projektipäällikkö
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi
laura.lamberg@nuorisoala.fi

Touko Niinimäki, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntija
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi
touko.niinimaki@nuorisoala.fi

Katso myös