Uutiset

Kutsu Nuorisoalan kattojärjestö Allianssin syyskokoukseen 23.11.2022

Uutiset 15.9.2022

Nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry:n hallitus kutsuu jäsenet yhdistyksen sääntömääräiseen syyskokoukseen keskiviikkona 23.11.2022 klo 15 Allianssi-talolle Helsinkiin. Kokoukseen ei ole mahdollista osallistua etänä. Kokouksessa käsitellään vuoden 2023 toiminta- ja taloussuunnitelmat sekä valitaan järjestölle varapuheenjohtaja, viisi hallituksen jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Allianssin ylintä päätösvaltaa käyttää sen kokous.
Allianssin kokouksissa on äänioikeus jokaisella edel­lisen ka­lente­rivuo­den jäsenmaksun tai uuden jäsenen kyseessä ollessa meneillään olevan kalen­terivuoden jäsenmaksun maksaneel­la varsinaisella jäsenellä.
Varsinainen jäsen voi lähettää ko­kouk­seen pe­rus­yhdistys­tensä henkilö­jäsenmäärän perus­teella äänivaltaisia edustajia seu­raavas­ti:
– jäsenmäärä enintään 1000 – 1 edustaja

– yli 1000 mutta enintään 5000 – 2 edustajaa
– yli 5000 mutta enintään 20 000 – 3 edustajaa
– yli 20.000 mutta enintään 50 000 – 4 edustajaa
j- äsenmäärä yli 50 000 – 5 edustajaa.
Varsinaiseksi jäseneksi hyväksytty säätiö voi lähettää kokoukseen kaksi (2) äänivaltaista edustajaa.
Läsnä olevalla varsinaisen jäsenen äänivaltai­sella edustajalla on yksi ääni. Varsinainen jäsen voi val­tuuttaa enimmäisedustajamääräänsä pie­nemmän määrän edustajia edustamaan koko ääni­mää­räänsä. Edus­taja ei voi edustaa kuin yhtä varsinaista jäsentä.
Yhteisöjäsenillä sekä Allianssin hallituksella ja toimihenkilöillä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.
(Allianssin säännöt, 7 § Päätösvalta)

Kokouksessa käsiteltävät sääntömääräiset asiakirjat ladataan syyskokouksen sivuille viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta. Lisätietoa kokouksessa käsiteltävistä asioista antaa toiminnanjohtaja (anna.munsterhjelm@nuorisoala.fi), käytännön järjestelyissä apua saa osoitteesta info@nuorisoala.fi.

Kokoukseen ilmoittaudutaan Lyytin kautta viimeistään 17.11.2022. Ilmoittautuneille on Allianssi-talolla kahvitarjoilu klo 14 alkaen. Valtakirjojen tarkastus alkaa samoin klo 14. Huomaathan, että valtakirjan voi allekirjoittaa myös etukäteen sähköisesti VismaSign-palvelussa.

Päätöksenteon lisäksi Allianssin syyskokous on erinomainen tilaisuus tavata vanhoja ja uusia nuorisoalan toimijoita – lämpimästi tervetuloa paikalle isommallakin joukolla!

Anna Laurila
Puheenjohtaja

Anna Munsterhjelm
Toiminnanjohtaja


Kokouskutsun liitteenä:


Avainsanat:

Katso myös