Uutiset

Nuorisoalan kattojärjestö ehdottaa valtakunnallisen ilmiantokanavan perustamista häirintää ja ahdistelua kohdanneille vaikuttajanuorille – Tavoitteena organisaatioiden muuttaminen kaikille turvallisiksi

Uutiset 21.6.2022

Kansanedustaja Wille Rydmanin epäasiallinen toiminta on nostanut vaikuttamisesta ja yhteiskunnallisesta toiminnasta kiinnostuneiden nuorten yhteisöissään kohtaaman häirinnän laajalti näkyviin. Nuorisoalan kattojärjestö Allianssin ja Ylen toukokuussa toteuttamassa kyselyssä selvisi, että vain 8 prosenttia vaikuttajanuorista on säästynyt häirinnältä. Paitsi nuorten hyvinvointiin, häirintäkokemukset vaikuttavat myös heidän haluunsa osallistua ja ottaa kantaa.

Nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ehdottaa, että opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaisi kokeiluluontoisesti valtakunnallisen palvelun, jonka kautta nuoret voisivat ilmoittaa järjestössä, puolueessa tai muussa yhteisössä kohtaamastaan seksuaalisesta tai muusta häirinnästä. Palvelun asiantuntijat olisivat yhteydessä organisaatioon, jossa häirintää tai ahdistelua on tapahtunut ja tukisivat sen johtoa sekä kyseisen tapauksen selvittämisessä että yleisesti toimintatapojen parantamisessa. Työn keskeisimpänä tavoitteena olisi katkaista turvaton kulttuuri ja estää vastaavien tilanteiden syntyminen jatkossa.

Valtakunnallinen asiantuntijapalvelu madaltaisi todennäköisesti häirintää kohdanneiden kynnystä ilmoittaa tapahtuneesta eteenpäin. Vaikka omassa organisaatiossa olisi nimetyt häirintäyhdyshenkilöt tai ilmiantokanava, ovat ilmoitusten vastaanottajat todennäköisesti häirinnän uhrien ja tekijöiden sekä puuttumisvelvollisten tuttuja, mahdollisesti ystäviäkin. Ulkopuolisen asiantuntijan on heitä helpompaa vetää asian käsittelyä ja auttaa yhteisöä toimintakulttuurin ja rakenteiden muuttamisessa.

“Yksittäiset tapaukset on aina selvitettävä ja häirinnän kohteille tarjottava tukea, mutta kierteen katkaisemiseksi tärkeintä on puuttua häirinnän mahdollistavaan toimintakulttuuriin. Työkaluja yhteisön tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden lisäämiseen on runsaasti, mutta niistä ei joko tiedetä tai niihin ei sitouduta. Ehdottamamme palvelu toimisi ikään kuin konsulttina organisaation kehittämisessä, asiantuntijana ja sparraajana”, sanoo Allianssin toiminnanjohtaja Anna Munsterhjelm. 

“Häirintään puuttuminen ja häirinnän torjuminen ovat johtamiskysymyksiä. Tällä ehdotuksella haluamme osoittaa, että nuoriin kohdistuvan häirinnän vähentämiseksi voidaan luoda myös konkreettisia, tehokkaita välineitä – ei vain helposti unohtuvia lupauksia. Vaikuttavan järjestelmän rakentaminen tarvitsee kuitenkin riittävät resurssit.”

Nuorisoalan kattojärjestö Allianssi vetoaa nuorten asioista vastaavaan ministeri Petri Honkoseen kokeilun käynnistämiseksi viipymättä. Jokaisen vaikuttamisesta kiinnostuneen nuoren menettäminen on paitsi inhimillisesti väärin, myös uhka demokratian tulevaisuudelle. 


Lisätietoja

Anna Munsterhjelm, toiminnanjohtaja
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi
anna.musterhjelm@nuorisoala.fi 


Avainsanat:

Katso myös