Uutiset

Nuorisoalan kattojärjestö esittää malleja, joilla nuorten ääntä vahvistetaan valtakunnallisessa päätöksenteossa

Uutiset 28.2.2023

Lainsäädännössä edellytetään kunnilta ja hyvinvointialueilta rakenteita, joilla nuoria kuullaan alueellisessa päätöksenteossa. Valtakunnan tason päätöksenteossa nuorten ääni ei kuitenkaan vielä kuulu systemaattisesti. Siksi Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi esittää malleja nuorten valtakunnallisen osallisuuden vahvistamiseksi tulevalle hallituskaudelle nuorten kuulemisen vahvistamiseksi niin valtakunnan tasolla kuin osana lainsäädäntöprosessia.

“Nuoret haluavat vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin, mutta kokemus omista vaikutusmahdollisuuksista eriytyy erityisesti koulutuksen ja perhetaustan mukaan. Nuorilla on erilaisia kiinnostuksen kohteita ja erilaisia voimavaroja osallistua yhteiskunnalliseen päätöksentekoon, ja siksi tarvitaan monenlaisia keinoja, joilla nuoret tulevat kuulluksi päätöksenteossa mahdollisimman laajasti,” kertoo Allianssin nuorten osallisuuden asiantuntija Silja Uusikangas.

Nuorten näkökulman huomioiminen päätöksenteossa on edellytys kestävän tulevaisuuden rakentamiselle. Yhteiskunnallisen eriarvoisuuden kaventaminen vaatii, että nuorilla on yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua päätöksentekoon. Tästä huolimatta nuoret ovat kuitenkin systemaattisesti aliedustettuina päätöksenteossa. 

Tilanteen paikkaamiseksi nuorten osallisuuden rakenteita on vahvistettava valtakunnallisesti sekä osana lainsäädännön valmistelua. Allianssi esittää tähän kahta mallia: laajan kuulemisen mallia sekä lainvalmistelussa kuulemisen mallia.

Laajan kuulemisen mallissa luodaan pysyvä, oppilaitoksiin kytkettävä rakenne nuorten kuulemiseen ja osallistamiseen. Mallin tavoitteena on saada tietoa siitä, mitä mieltä laaja joukko nuoria on keskeisistä poliittisista teemoista, suunnitteilla tai käynnissä olevista lainsäädäntöhankkeista sekä yhteiskunnallisista uudistuksista. Laajan kuulemisen avulla varmistetaan, että myös niiden nuorten ääni, jotka eivät halua tai pysty osallistumaan aktiivisesti nuorten vaikuttajaryhmien toimintaan, tulee kuulluksi. Allianssi ehdottaa, että tällainen kuulemisen rakenne valmistellaan seuraavalla hallituskaudella 2023–2027 ja siitä toteutetaan pilottihanke.

Lainvalmistelussa kuulemisen mallissa nuorten osallistumista valtakunnan tason päätöksentekoon vahvistetaan perustamalla kaikkiin ministeriöihin nuorten asiantuntijoiden kuulemis- ja vaikuttamistoimielimiä, joissa toimivilla nuorilla on mahdollisuus vaikuttaa lainsäädäntöprosesseihin ja yhteiskunnallisten uudistusten valmisteluun. 

Osassa ministeriöistä on jo nyt hyviä käytäntöjä rakenteista, joiden avulla nuoret pääsevät vaikuttamaan lainsäädäntöön. Valtioneuvoston kansliaan ollaan esimerkiksi perustamassa nuorten ilmasto- ja luontoryhmää ja maa- ja metsätalousministeriön alla on toteutettu nuorten metsäneuvosto nuorten osallistamisesta kansallisen metsästrategian toteutukseen. 

“Ministeriöiden välillä on isoja eroja siinä, kuinka paljon halua ja perinteitä nuorten mukaan ottamiselle on. Usein paljon on kiinni myös yksittäisten työntekijöiden ja nuorten itsensä aktiivisuudesta. Tämän takia on tärkeää varmistaa, että kuuleminen tapahtuu tasa-arvoisesti, ja perustaa siksi jokaisen ministeriön alle oma nuorten asiantuntijaryhmä”, painottaa nuorten ilmasto- ja luontoryhmän perustamisen puolesta vaikuttanut entinen nuorten ilmastodelegaatti Sara Nyman.

Tutustu ehdotuksiin Nuorten valtakunnalisen osallistumisen malleista.

Lisätietoja:

Silja Uusikangas, nuorten osallisuuden asiantuntija
silja.uusikangas@nuorisoala.fi
044 7870 880

Katso myös