Uutiset

Nuorisodelegaatteja tuetaan jatkossa vahvemmilla rakenteilla ja työntekijäresurssilla

Uutiset 17.10.2022

Allianssissa on syksyllä 2022 päätetty uudistuksista nuorisodelegaattitoimintaan. Uudistuksilla tavoitellaan vankempaa tukea nuorille luottamustoimensa hoitamiseen ja vahvistusta nuorten äänelle erityisesti kansainvälisessä päätöksenteossa.

Nuorisodelegaattien tukirakenteita vahvistetaan vuodelle 2023. Suomen kansallisena nuorisokomiteana Allianssin tehtävä on nimittää delegaatit luottamustoimeensa ja varmistaa, että nuoret saavat perehdytyksen ja tukea kautensa aikana. Jatkossa otamme aiempaa aktiivisemman roolin nuorisodelegaattiohjelman koordinoijana ja delegaattien tukena.

“Kantava teema uudistuksissa on rakenteiden luominen delegaattien tueksi, odotusten ja työnjaon kirjaaminen ylös sekä rahoituksen vahvistaminen”, tiivistää nuorten kansainvälisen osallisuuden asiantuntija Laura Lamberg

Jatkossa kaikki nuorisodelegaatit muun muassa saavat parin. Delegaatit valitaan kahdeksi vuodeksi porrastetuille kausille siten, että jokaisessa teemassa on yksi ensimmäisen vuoden ja yksi toisen vuoden nuorisodelegaatti. Porrastettu toimikausi takaa, että hiljaista tietoa ja verkostoja siirretään vuodesta toiseen uusille delegaattisukupolville ja delegaateilla on kautensa aikana tukenaan työpari. Parimallia on aiemmin kokeiltu vuodesta 2021 alkaen hyvin tuloksin YK- ja ilmastodelegaattien kohdalla.

Jatkossa kaikki delegaatit saavat parin. Uutena käyttöön otetaan myös pieni palkkio korvauksena luottamustehtävän hoitamisesta.

Uutena käyttöön otetaan myös pieni palkkio korvauksena luottamustehtävän hoitamisesta. Lisäksi delegaattityön koordinointiin on varattu lisää työaikaa Lambergin työpöydältä. 

Sisäisten uudistusten lisäksi delegaattiohjelman suhdetta valtionhallintoon selkeytetään. Eri ministeriöt tekevät yhteistyötä nuorisodelegaattien kanssa muun muassa kansainvälisten kokousten yhteydessä. Nuorten osallistumisen yksityiskohdat on perinteisesti neuvoteltu kokouskohtaisesti, mutta jatkoa varten kokousten vastuuministeriöiden ja Allianssin välille haetaan pitkäjänteisempää yhteisymmärrystä siitä, mihin toistuviin kokouksiin nuorisodelegaateilla on pääsy ja millaisella roolilla ja rahoituksella.

Delegaattiuudistuksia on työstetty Euroopan unionin Erasmus+-rahoitteisen Future Agents NOW -hankkeen kautta. Hanketyön avulla on kerätty vuoden 2022 aikana hyviä käytäntöjä delegaattiohjelmista ympäri maailman. Lisäksi nuorisodelegaattien tukirakenteisiin on otettu mallia Allianssin henkilöstökäytännöistä. Delegaatteja on kuultu vuoden 2021 palautekyselyn avulla ja yhteisissä keskusteluissa vuoden 2022 aikana.

“Kuukausitsekit ovat tuoneet paljon koordinoitua apua ja tukea nuorisodelegaattina toimiseen. Koen, että järjestelmän kautta saan yksiöllistä tukea ja rohkeutta tekemiseen niin Lauralta kuin muilta delegaateilta. Tämän lisäksi erityisen ilahduttava uutinen oli palkkiojärjestelmä, jonka myötä nuorisodelegaattiohjelma muuttuu saavutettavammaksi monille nuorille, sekä mahdollistaa nuorisodelegaatin tehtävän myös opintojen ohella”, iloitsee nuorten YK-delegaatti Hung Ly.

Lisätietoja
Laura Lamberg, nuorten kansainvälisen osallisuuden asiantuntija
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi
laura.lamberg@nuorisoala.fi
+358 44 493 9629

Katso myös