Uutiset

”Nuorten hyvinvointikriisi on koko yhteiskunnan asia – ei riitä, että sitä käsitellään vain nuorisopolitiikan pöydässä” – nuorisoalan kattojärjestö vaatii systeemistä muutosta syrjäytymisen ehkäisemiseksi

Uutiset 12.5.2023

Nuorisoalan kattojärjestö Allianssin toiminnanjohtaja Anna Munsterhjelm oli kuultavana hallitusneuvottelujen Nuoret, liikunta ja kulttuuri -jaostossa torstaina 11.5. Kuulemisessa keskusteltiin laajasti nuorten hyvinvoinnin edistämisestä, yhteisöllisyysvajeen paikkaamisesta, harrastamisesta ja nuorten osallisuudesta.

Munsterhjelm toivoo, että nuorten tilannetta käsiteltäisiin ja sen ratkaisuja pohdittaisiin myös muissa neuvottelupöydissä, etenkin valtioneuvoston johtamisen, talouden ja kasvun näkökulmista. Muuten on vaarana, että nuorten kasvanutta pahoinvointia ratkotaan seuraavallakin hallituskaudella vain liian vaatimattomilla ja tehottomilla toimilla, esimerkiksi pistemäisillä projekteilla tai asettamalla ministerityöryhmä, jolla ei ole käytössään tosiasiallista valtaa.

”Nuorten hyvinvointikriisi on koko yhteiskunnan asia – ei riitä, että sitä käsitellään vain nuorisopolitiikan pöydässä. Hyvinvoivat nuoret ovat kaiken kestävän kasvun ja Suomen pärjäämisen kriittisin edellytys. Ikäluokkien jatkuva pieneneminen yhdistettynä nuorten jo heikentyneeseen työkykyyn on erittäin kohtalokasta. On aivan turha puhua esimerkiksi työllisyyden tai innovaatioiden lisäämisestä, jollei samalla huolehdita tärkeintä resurssia – tulevaisuuden tekijöitä – kuntoon.”

Nuorisoala on laatinut ehdotuksen systeemisestä muutoksesta, jolla nuorten hyvinvointia voidaan edistää ja syrjäytymistä vähentää kestävällä tavalla. Muutos sisältää nuorten hyvinvointia edistävän politiikan johtamisen uudistamisen, nuorisotakuun päivittämisen nuorten tulevaisuustakuuksi sekä mallin nuorten valtakunnallisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämisestä. 

Nuorisoalan kattojärjestö on toimittanut neuvottelijoille Ilman nuoria meillä ei ole mitään – Näin nuorten hyvinvointikriisi ratkaistaan kustannustehokkaasti -tietopaketin sekä taustamuistiot harrastamisen Suomen mallin kehittämisestä ja nuorisoalan varainhankinnan kehittämisestä.

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Anna Munsterhjelm
anna.munsterhjelm@nuorisoala.fi
040 5879 514

Katso myös