Uutiset

Nuorten vaalikone on avattu äänestäjille

Uutiset 8.5.2024

Pitkät perinteet omaavan tekstimuotoisen Nuorten vaalikoneen rinnalla julkaistaan tämän vuoden EU-vaaleissa ensi kertaa myös videomuotoinen vaalikone, jonka avulla nuoret saavat tietoa päätöksenteon tueksi lyhyinä videoina. Löydät molemmat vaalikoneet osoitteesta nuortenvaalikone.fi.

Nuorten vaalikone on tärkeä väline EU-asioiden konkretisoimiseen nuorten arjessa. Nuorille suunnattu vaalikone on tehty yhdessä nuorten kanssa, ja vaalikoneen teemat on valittu niin, että ne ovat lähellä nuorten kiinnostuksenkohteita ja elämää. Tekstimuotoisessa vaalikoneessa on yhteensä 20 väittämää ja 3 arvokysymystä. Videomuotoisessa vaalikoneessa on 20 väittämää ilman arvokysymyksiä. Vaalikoneiden sisällöt ovat siis lähes samat.

”Tutkimusten mukaan nuoret ovat kiinnostuneita politiikasta ja yhteiskunnallisesta osallistumisesta, mutta kokevat, ettei heillä ole tarpeeksi tietoa osallistumisen tueksi. Nuorten vaalikone on suunniteltu yhdessä nuorten kanssa niin, että he saavat tietoa vaalikoneväittämien ymmärtämiseen ja päätöksenteon tueksi. Vaalikoneilla onkin tutkitusti suuri merkitys erityisesti nuorten äänestyspäätöksiin, joten nuorten tarpeisiin vastaavilla vaalikoneilla voidaan vaikuttaa siihen, että myös nuorten politiikkatietoisuus kasvaisi”, kertoo Allianssin nuorten osallisuushankkeiden asiantuntija Iina Helenius.

Nuorten vaalikone toimii myös demokratiakasvatuksen työkaluna muun muassa kouluissa ja oppilaitoksissa. Vaalikoneen avulla niin äänestysikäiset kuin alaikäiset nuoret voivat perehtyä ehdokkaisiin, vaaleihin ja äänestämiseen.

Vaalikone on julkaistu kolmella kielellä: suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Videomuotoinen vaalikone julkaistaan yhteistyössä Sitran rahoittaman OpenVAA-hankkeen sekä Koneen Säätiön rahoittaman YouthVAA-tutkimushankkeen kanssa. Hankkeissa rakennetaan avointa vaalikonealustaa ja tutkitaan myös yleisemmällä tasolla vaalikoneiden käyttötapoihin ja käyttöliittymän vaikutuksiin liittyviä kysymyksiä.

Pitkät perinteet omaava Allianssin Nuorten vaalikone on julkaistu ensimmäistä kertaa vuonna 1996. Nyt julkaistu videomuotoinen vaalikone on ainutlaatuinen, sillä se on ensimmäinen videomuotoinen Nuorten vaalikone.

Ehdokkaat voivat vastata Nuorten vaalikoneeseen vielä 17.5. saakka. Ehdokas, jos et ole saanut linkkiä Nuorten vaalikoneeseen, kysythän sitä omalta puolueeltasi. Vaalikoneväittämiä koskevissa kysymyksissä voit ottaa yhteyttä osoitteeseen vaalikone@nuorisoala.fi.

Lisätiedot

Iina Helenius
Asiantuntija, nuorten osallisuushankkeet
iina.helenius@nuorisoala.fi
044 750 9307

Katso myös