Uutiset

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi oli kuultavana hallitusneuvotteluissa osallisuuden ja demokratian vahvistamisesta

Uutiset 19.5.2023

Nuorisoalan kattojärjestö Allianssin nuorten osallisuuden asiantuntija Silja Uusikangas oli kuultavana hallitusneuvottelujen Oikeuspolitiikka ja tasa-arvo -jaostossa 15.5. Kuulemisessa keskusteltiin demokratian vahvistamisesta ja demokratiakasvatuksesta, osallisuuden ja luottamuksen vahvistamisesta yhteiskunnan instituutioihin, nuorten osallistumismahdollisuuksien kehittämisestä ja kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksien parantamisesta.

Uusikangas nosti kuulemisessa esiin, kuinka erilaisista lähtökohdista tulevien nuorten edellytyksiä osallistua ja vaikuttaa valtakunnallisella tasolla tulisi parantaa. Allianssin ratkaisuehdotukset nuorten valtakunnallisen tason osallisuuden vahvistamiseksi ovat nuorten näkemysten kuuleminen oppilaitoksiin kytkettävän kuulemisrakenteen avulla sekä se, että jokaiseen ministeriöön perustetaan säädösvalmistelussa tukeva nuorten asiantuntijaryhmä. Lisäksi Uusikangas nosti esiin nuorivaikutusten arviointiin, demokratiakasvatuksen merkitykseen sekä kansalaisyhteiskunnan rahoituksen turvaamiseen liittyviä näkökulmia.

“Nuorten todellisen osallistumismahdollisuuksien rakentaminen ja siten osallisuuden vahvistaminen turvaa demokratiaa ja vahvistaa nuorten luottamusta yhteiskunnan instituutioihin”, Uusikangas painottaa.

Nuorisoalan kattojärjestö on toimittanut neuvottelijoille taustamuistiot nuorten valtakunnallisen osallisuuden malleista, nuorivaikutusten arvioinnin käyttöönotosta sekä nuorisoalan varainhankinnan kehittämisestä sekä Ilman nuoria meillä ei ole mitään – Näin nuorten hyvinvointikriisi ratkaistaan kustannustehokkaasti -tietopaketin.

Lisätietoja

Silja Uusikangas
nuorten osallisuuden asiantuntija
silja.uusikangas@nuorisoala.fi
044 7870 880

Katso myös