Kaisa Ahtee: Altruismin lämmin hehku vai jotain muuta

Blogit 25.4.2022

Allianssilla on käynnistynyt uusi nuorisoalaa yhdistävä varainhankintaverkosto, joka kokoaa alan toimijat yhteen keskustelemaan järjestöjen rahoituspohjan laajentamisesta ja sparrailemaan muissa varainhankintaan liittyvissä teemoissa. Omaan varainhankintaan käytettävissä olevat resurssit vaihtelevat nuorisojärjestöissä paljon. Muutamassa isossa järjestössä varainhankinta on ammattimaista, mutta monet järjestöt ovat pitkälti valtionavustusten varassa, ja oma varainhankintatyö tuntuu vieraalta, vaikka tavoite rahoituspohjan laajentamiseksi on varmasti kirjattu usean järjestön strategiaan.

Varainhankinta on teemana laaja; yksityisen ihmisen kertalahjoituksesta pitkäaikaiseen yrityskumppanuuteen. Joka tapauksessa kyseessä on aina vaihtokauppa, jossa järjestöjen motiivina on saada lisäresursseja tekemälleen työlle. Sen sijaan lahjoittajien motiivien kirjo on moninainen ja motiivien jäljittäminen onkin paitsi mielenkiintoista myös hyödyllistä järjestöjen varainhankinnan kehittämisen näkökulmasta.

Yritysten vastuullisuustyö

Yritysten vastuullisuusohjelmien takaa on nopeasti jäljitettävissä ainakin muutamia motiiveja. Kuluttajien tavoin, myös sijoittajat ovat enenevissä määrin kiinnostuneita vastuullisuudesta. Pankit esimerkiksi tarjoavat rahastoja, joissa sijoitetaan ainoastaan vastuullisiin yrityksiin. Vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa ilmastoon ja sosiaaliseen vastuuseen liittyvien tekijöiden sekä hyvän hallintotavan (ns. ESG-tekijöiden) huomioimista. Vaikka ESG-sijoittamista on kritisoitu ja firmoja säännöllisesti syytetty viherpesusta, ovat tutkimukset osoittaneet, että vastuullisuus ja tuotto kulkevat käsi kädessä.

Itse uskon, että moni yritysjohtaja kokee aitoa huolta ja vastuuta sekä ymmärtää yrityksensä roolin ja potentiaalin yhteiskunnallinen muutoksen moottorina. Yritykset koostuvat työntekijöistä, eli ihmisistä, joten motivaatio yritysten ja yksityisten hyväntekeväisyystyön takana ovat osittain samat. Onkin tutkittu, että epäitsekäs auttaminen aktivoi aivoissa palkitsemisjärjestelmän, toisin sanoen hyvän tekemisestä saa iloa myös itselle.

DIY hyväntekeväisyys

On mielenkiintoista miettiä, miksi Ukrainan sodan aiheuttama inhimillinen hätä aktivoi niin monella ihmisellä tarpeen tehdä jotain konkreettista, vaikka useimmille (varsinkin meille järjestötoimijoille) on selvää, että apu menee suunnitellummin ja tehokkaammin perille ammattilaisten kautta, eli lahjoittamalla rahaa esimerkiksi perinteisten avustusjärjestöjen keräyksiin. Ehkä aivojen palkitsemisjärjestelmät saavat isomman buustin, jos avustukseen kerätyt tuotteet kulkevat omien käsien läpi.

Nuorisoalan varainhankintaverkostossa on tarkoitus pureutua käytännönläheisesti ja konkreettisesti varainhankintateemoihin, mutta sana on vapaa, ja välillä voi olla hyödyllistä myös miettiä laajemmin hyväntekeväisyyden roolia yhteiskunnassa ja motiiveja sen takana.


Varainhankintaverkoston seuraava tapaaminen järjestetään 13.5. klo 9-11. Tervetuloa saamaan ja antamaan vertaistukea!

Kaisa Ahtee

Kirjoittaja on maaliskuussa Allianssilla kumppanuuspäällikkönä aloittanut kuukausilahjoittaja, joka kohdentaisi rahansa mieluusti järjestöjen hallintokuluihin, jos se olisi mahdollista.

kaisa.ahtee@nuorisoala.fi

Katso myös