Nuorisoalan analyysi mediatalojen vaalikoneista: Vaalikoneet voisivat olla opetusvälineitä niin zoomereille kuin boomereille

Blogit 23.5.2024

Kuinka nuoriystävällisiä mediatalojen vaalikoneet ovat? Osallisuuden asiantuntijamme analysoivat ja arvostelivat neljän uutismedian vaalikoneet ja totesivat, että erityisesti nuorille äänestäjille sopivien vaalikoneiden kehittämisessä olisi vielä paljon tehtävää.

Allianssi tuottaa erityisesti nuorille suunnitellun vaalikoneen, jossa on otettu huomioon vaalikoneiden asema demokratiakasvatuksen välineinä. Koko EU-vaalikevään nuorille suunnatun vaalikoneen kanssa töitä tehneinä päätimme analysoida ja arvioida isoimpien mediatalojen vaalikoneet nuorten näkökulmasta. Arvosanan vaalikoneen nuoriystävällisyydestä saavat neljän eri median vaalikoneet: Helsingin Sanomien, Ylen, Iltalehden sekä MTV:n. Analyysissä on keskitytty siihen, millaisia teemoja ja väittämiä koneeseen on valittu, onko väittämiä avattu selitteillä, ja millainen vaalikoneen väittämäosuus ja tulossivu on nuoren käyttäjän kannalta.

Vaalikoneet ovat tutkimusten mukaan tärkeitä päätöksenteon välineitä vaaleissa kaikille suomalaisille – etenkin nuorille. Vaalikoneita käytetään sopivan ehdokkaan löytämisen lisäksi myös puolueiden kantojen selvittämiseen sekä vaalien substanssikysymyksiin tutustumiseen. Vaalikoneita voidaankin tästä näkökulmasta käyttää myös demokratiakasvatuksen välineinä. Nuorten näkökulma tai vaalikoneiden informatiivinen puoli eivät kuitenkaan erityisemmin näy isoimpien mediatalojen vaalikoneita tarkasteltaessa. 

Nuorten äänestysaktiivisuudesta ja yhteiskunnallisesta osallisuudesta ollaan tasaisen huolissaan vaaleista toisiin. Nuoret itse kertovat äänestämisen jäävän kiinni esimerkiksi siitä, että omaa yhteiskunnallista tietotasoa pidetään liian matalana äänestämistä varten. Tutkimusten mukaan suomalaisten nuorten kokemus omasta sisäisestä kansalaispätevyydestään on keskiverto eurooppalaista heikompaa. Vaalikoneisiin ei pääsääntöisesti kuitenkaan tartuta mahdollisuutena korjata nuorten käsitystä siitä, mitä äänestämistä varten tulee tietää. Vaalikoneet voisivat tukea nuorimpien äänestäjien sisäisen kansalaispätevyyden vahvistumista nykyistä paremmin.

Helsingin Sanomat ⭐⭐⭐

Plussaa: Infoa vaalien aikataulusta ja äänestämisestä, selitteet, teemojen avaaminen ja tulossivun informatiivisuus
Miinusta: Paljon arvoväittämiä, jotka eivät liity vaalien teemaan 

Heti aloitussivulla huomio kiinnittyy Kuinka äänestän? -kohtaan. Tuoreen Eurobarometrin mukaan iso osa nuorista ei tiedä, milloin seuraavat eurovaalit järjestetään, joten kattavan tiedon antaminen sekä ennakkoäänestyksestä että vaalipäivän äänestämisestä on etenkin nuorten näkökulmasta todella tärkeää. 

Hesarin neljä tähteä saaneessa vaalikoneessa on neljä teemaa, joita koskevissa väittämissä on jonkinlainen taustoitus, mikä on ehdottomasti hyvä informatiivisuuden kannalta. Selitetekstit ovat kuitenkin lyhyitä, eikä niissä tarjota erilaisia näkökulmia päätöksenteon tueksi. Useat nuoret kokevat, että päätöksenteko tai yhteiskunnalliset aiheet ovat liian monimutkaisia, että he voisivat muodostaa niistä kantoja. Muutaman erilaisen argumentin esittely ei veisi liikaa merkkejä, mutta voisi tuoda huomattavasti lisää tietoa koneen täyttäjälle. 

Lisäksi esitetään 15 arvoväittämää. Arvoväittämät käsittelevät pitkälti kansallista politiikkaa, eikä arvoeroja haeta unionin toiminnan kautta. Nuoret eivät tutkimusten mukaan äänestä osin siksi, että he kokevat, etteivät tiedä politiikasta tarpeeksi. On ymmärrettävää, että arvoeroja on kenties helpompaa saada esiin yksinkertaistettujen tai EU-politiikkaan liittymättömien kysymysten kautta. Arvoväittämiä pohjustetaankin vaalikoneessa kertomalla, että kohdassa kysytään arvoista, jotka eivät liity suoraan parlamentin tehtäviin “vaan arvoihin, jotka vaikuttavat päätösten taustalla”. On kuitenkin erityisesti nuoren äänestäjän kannalta nähdäksemme harhaanjohtavaa kysyä vaalikoneessa aiheista, jotka eivät ole keskeisiä käsillä olevien vaalien kannalta.

Vaalikoneen tulossivulla on kerrottu, mihin parlamentin poliittiseen ryhmään kunkin puolueen edustaja todennäköisesti liittyy. Arvioiduista vaalikoneista Hesarin kone oli ainoa, missä tätä on avattu. Pisteet siitä!

Yle ⭐⭐ ½

Plussaa: Nuorten ja nuorten aikuisten huomioiminen koneen suunnittelussa, ja väittämät koskevat EU-politiikkaa ja parlamentin työskentelyä
Miinusta: Selitteitä vain kahdessa väittämässä ja väittämien teemat heikosti löydettävissä 

Ylen kolme ja puoli tähteä saaneen vaalikoneen etusivulla kerrotaan, että vaalikoneessa on pyritty ottamaan huomioon nuoret ja nuoret aikuiset entistä paremmin. Mahtavaa! Yle on myös julkaissut jutun, jossa on avattu vaalikoneen toimintaperiaatetta ja väittämien valintaprosessia. Tällainen avoimuus on vaalikoneen käyttäjän näkökulmasta hyvin tervetullutta.

Väittämää taustoittava selite on tarjolla vain kahdessa väittämässä, mikä tuntuu oudolta. Selitteet ovat myös hyvin suppeat. Väittämät koskevat pääasiassa ilahduttavasti meppien ja parlamentin työskentelyä sekä EU:n roolia, mutta informoidun päätöksenteon tueksi taustatietojen tarjoaminen nykyistä kattavammin olisi suotavaa.

Siinä missä Hesarin vaalikoneessa arvoväittämiä oli 15 kappaletta, niitä löytyy Yleltä vain kaksi ja ne molemmat koskevat EU:ta. Vaalikoneessa jää nyt enemmän tilaa itse EU:n substanssia koskeville väittämille. Tästä annamme Ylelle kiitosta!

Iltalehti

Plussaa: Hyvin perinteinen vaalikone, väittämissä pysytty suhteellisen hyvin EU-teemoissa
Miinusta: Ei selitteitä eikä demokratiakasvatuksellista näkökulmaa, kömpelö käytettävyys eikä visuaalisuuteen ole panostettu

Iltalehden vaalikone on vähän karu niin ulkonäöltään kuin myös siinä, mitä lisätietoa se tarjoaa vastaamisen tueksi. Väittämien osalta kone on ihan hyvä, vaikka sekaan onkin eksynyt muutama kansallista politiikkaa koskeva arvoväittämä. Tässä ei selkeästi ole yritetty keksiä pyörää uudestaan tai huomioida erityisesti mitään ihmisryhmää, vaan tarjota käyttäjille hyvin perinteinen vaalikone.

Kaiken kaikkiaan vaalikoneen käytettävyys tuntuu kuitenkin kömpelöltä, sillä vaalikonekysymyksiä täytyy skrollata itse eteenpäin. Selitteitä vaalikoneväittämille ei ole, joten demokratiakasvatuksellisesti tämä kone ei ole järin informatiivinen. Nuoren äänestäjän kannalta Iltalehden vaalikone suoriutuu mielestämme arvostelussa heikoiten, siksi annoimme sille vain yhden tähden.

MTV ⭐⭐

Plussaa: Videoselitteet ovat nuorten kohderyhmälle erityisen sopivat ja ne ovat pääosin informatiivisia
Miinusta: Videoiden käytettävyys ja saavutettavuus on hieman kömpelöä ja tekstityksistä puuttuvat kieliversiot 

Hienoa, että MTV on koettanut uusia lähestymistapoja ja julkaissut vaalikoneen, jossa hyödynnetään videoita, ja että vaalikoneessa selitteitä esittelevät tutut kasvot MTV:n uutisista! Jo yrityksen ansiosta tämä vaalikone on kolmen tähden arvoinen.

Toteutus on kuitenkin kömpelö. Osassa videoista väite vain luetaan ääneen, toisissa tarjotaan selittävää taustatietoa. Mobiilissa tuntuisi luonnolliselta, että video käynnistyisi automaattisesti, mutta video tulee itse klikata käyntiin. Lisäksi selitteitä ei ole lainkaan saatavilla tekstimuotoisena, joten toteutus ei välttämättä palvele kaikkia käyttäjiä parhaalla mahdollisella tavalla.

Olisimme kaivanneet mahdollisuutta vaihtaa tekstitykset muillekin kielille, kuin vain suomeksi. Nuorten ikäryhmissä on paljon muuta kuin suomea äidinkielenään puhuvia äänestäjiä. Tutkimuksista tiedetään, että etenkin muita kuin kotimaisia kieliä äidinkielenään puhuvat nuoret miehet jättävät äänestämättä. Sen vuoksi olisikin tärkeää varmistaa kaikille yhtäläiset mahdollisuudet ymmärtää vaalikoneen selitteet. Kyseessä on myös vaalikoneen saavutettavuuskysymys, joten tässä ei aivan täysin onnistuta.

Lopputulemana tästä arvioinnista voidaan todeta, että vaalikoneissa on jo paljon nuorille tärkeitä ja hyviä elementtejä, mutta etenkin laajempaa taustoitusta kysymyksille kaivattaisiin lähes kaikkiin koneisiin. Suomalaisten äänestysinto ei ole ollut korkeimmillaan juuri EU-vaaleissa, joten ehkä demokratiakasvatuksellisesta näkökulmasta vaalikoneista voisivat nuorten lisäksi hyötyä myös kaikki aikuiset ikään katsomatta. 

Nuori, löydä oma ehdokkaasi Nuorten vaalikoneesta!

Allianssi on tehnyt yhteistyössä YouthVAA- ja OpenVAA-hankkeiden kanssa nuorille suunnatun vaalikoneen. Vaalikonetta voidaan käyttää niin sopivan ehdokkaan löytymiseen kuin myös demokratiakasvatuksen välineenä. Löydät nuorten oman vaalikoneen osoitteesta nuortenvaalikone.fi. Vaalikoneita on kaksi: perinteisempi tekstimuotoinen ja uudenlainen videomuotoinen vaalikone.

Iina Helenius ja Silja Porkkala

Kirjoittajat ovat Allianssin osallisuuden ja demokratiakasvatuksen asiantuntijoita.

Katso myös