Touko Niinimäki: Miten minä voin olla mukana tekemässä turvallisempaa tapahtumaa?

Blogit 15.3.2022

NUORI2022-tapahtumamme on turvallisempi tila. Mitä se tarkoittaa käytännössä? Kaikkien meidän ihmisten arvoja, ajattelua ja siten käytöstä ohjaavat normit, eli sosiaalisesti luodut ja ylläpidetyt standardit siitä, millaisia ajattelemme esimerkiksi ihmisten olevan, millaisia heidän tulisi tai ei tulisi olla ja minkälainen käytös on ok ja mikä ei.

Haitallisten ja rajoittavien normien myötä saatamme tietäen tai tiedostamatta syrjiä esimerkiksi vammaisia henkilöitä, rodullistettuja ihmisiä, sateenkaarivähemmistöihin kuuluvia, sekä rikkoa naisten ja naisoletettujen fyysisiä, henkisiä ja sosiaalisia rajoja. Voimme tiedostamattomien normien pohjalta esimerkiksi ajatella, että olisi ok vitsailla seksuaalisesta suuntautumisesta tai sukupuoli-identiteetistä, tai olettaa miehinä oikeudeksemme rikkoa naisten oikeutta koskemattomuuteen sekä turvallisuuteen fyysisesti ja sosiaalisesti häiritsevällä käytöksellä. Normit saavat meidät myös toimimaan ajattelemattomasti siten, että koemme vaikkapa yleisötilaisuudessa voivamme puhua ilman mikrofonia sen perusteella, että “minulla on kyllä kuuluva ääni”, jolloin muun muassa kuulokojetta käyttävät ihmiset eivät välttämättä kuule puheenvuoroja yhdenvertaisesti mahdollisen induktiosilmukan avulla.

Jotta NUORI2022:ssa otettaisiin konkreettisia harppauksia kohti tosiasiallisesti turvallisempaa tilaa, jossa ihmisistä ei tehtäisi perättömiä oletuksia ja jossa häirintää, ahdistelua sekä erimuotoista kiusaamista ei ilmenisi, voimme jokainen tehdä oman aktiivisen osuutemme tämä mahdollistamiseksi. Aloita esimerkiksi Allianssin turvallisemman tilan periaatteisiin ja vihapuheesta vapaan keskustelun sääntöihin tutustumalla! Löydät ne tapahtuman “Turvallisempi tila ja häirintäyhdyshenkilöt” -sivulta. Muun muassa turvallisemman tilan periaatteiden avulla voimme jokainen tehdä aktiivista muutosta itsessämme sen eteen, että tunnistamme ne yleistykset ja oletukset, joita eri ihmisryhmiin helposti liitämme. Vain normeja itsessämme ja toisissamme tunnistamalla, tunnustamalla, sanoittamalla ja ajatuksia muiden kanssa niistä jakamalla voimme muuttaa ajattelutapojamme ja käytöstämme.

Normien hahmottaminen, niiden pohdiskelu ja oman käytöksen muuttaminen ei välttämättä ole ollenkaan helppo ja vaivaton prosessi, sillä normit ovat suurimmilta osin jo varhaislapsuudesta juurtuneita “sosiaalisia totuuksia”. Niiden mukaan on saattanut elää pitkään aikuisikään ja tähän päivään asti. On täysin ymmärrettävää, että normien pohdiskelu ja omien – mahdollisesti ristiriitaisten ajatusmaailmojen ja käytöksen aktiivinen muuttaminen – herättää hankalalta tuntuvia tunteita, eli aluksi vähintään omaa henkilökohtaista vastarintaa, kuten ärsytyksen ja turtumisen kokemuksia. Yhteiskunnan haitallisia ja rajoittavia normeja näkyväksi tekemällä kun vaikutetaan ennen kaikkea ihmisryhmien ja siten yksilöiden väliseen valtaan ja vallankäyttöön. Tähän liittyvän sosiaalisen muutoksen kuitenkin kuuluukin tuntua, sillä harva merkittävä yhteiskunnallinen rakenne muuttuu ilman vahvoja tunnekokemuksia.

Normeihin liittyvä sosiaalinen muutostyö kestää aikaa ja tapahtumiin tarvitaan myös muita konkreettisia turvallistavia toimenpiteitä, jonka myötä NUORI2022-tapahtumassa on käytössä neljä häirintäyhdyshenkilöä. Heihin saa mieluusti olla yhteydessä matalalla kynnyksellä tapahtuman aikana, mikäli kohtaa itseensä tai muihin kohdistettua häirintää, ahdistelua tai jonkinlaista muuta syrjintää! Häirintäyhdyshenkilöiden lisäksi käytössä on anonyymi palautelomake, jonka kautta voi halutessaan antaa esimerkiksi yleistä palautetta tapahtuman tasa-arvon, yhdenvertaisuuden, syrjimättömyyden ja turvallisemman tilan toteutumisesta tai toteutumattomuudesta. Kaikkea annettua palautetta käytetään tapahtumiemmeturvallisempien tilojen kehittämiseen.

Kaikille turvallinen tila on jokaisen oikeus. Jotta tämä oikeus voi toteutua arjessa ja tapahtumissa, vaatii se meistä jokaisen vastuun turvallisuuden toteuttamisessa. Tehdään siis kaikki yhdessä NUORI2022-tapahtumasta hyvä, hauska, turvallinen ja mieleenpainuva kokemus! Tapahtumassa opitut tiedot ja taidot kannattaa samalla ottaa myös konkreettisesti käyttöön omassa nuorisoalan työssä.

Touko Niinimäki

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntija

touko.niinimaki@nuorisoala.fi

Avainsanat:

Katso myös