Blogivieras: Tunnista nuori rauhanrakentaja

Blogit 13.8.2021

Nuorten rauhanpalkinto on 2000 euron suuruinen tunnustus nuorilta nuorille ja tuo näkyväksi heidän pieniä ja suuria rauhantekojaan. Palkinto myönnetään 29-vuotiaalle tai nuoremmalle henkilölle tai nuorten parissa toimivalle yhteisölle. Palkinto jaetaan jälleen marraskuussa 2021.

Nuorten rauhantyön tukipylväänä toimii YK:n päätöslauselma 2250: Nuoret, rauha ja turvallisuus. Päätöslauselma tunnistaa nuoret positiivisina muutoksentekijöinä ja vahvistaa myös nuorisojärjestöjen mandaattia rauhan ja turvallisuuden kysymyksissä. Päätöslauselma sai alkunsa suomalaisen järjestökentän aloitteesta jo vuonna 2011 – nyt 10 vuotta myöhemmin Suomen ja samalla maailman ensimmäinen kansallinen toimintaohjelma julkaistaan perjantaina 20. elokuuta. Kansallinen toimintaohjelma osoittaa, että nuorten yhteiskunnallisen osallisuuden, hyvinvoinnin ja rauhan kysymykset kytkeytyvät yhteen myös täällä kotimaassa. Samalla Suomi sitoutuu edistämään nuorten agendaa myös kansainvälisesti.  

Me Suomen YMCA:ssä olemme kartoittaneet toimintamme yhteyksiä päätöslauselman tavoitteisiin ja osallistuneet 2250-verkostoon ja toimintaohjelman valmisteluun aktiivisesti. Ajatus Nuorten rauhanpalkinnosta syntyi osana tätä työtä. Palkinto tuo esiin nuorten merkityksellisen roolin rauhantekijöinä ja vaikuttajina. Päätöslauselman hengessä ymmärrämme myös, että kestävää rauhaa ja turvallisia yhteiskuntia tukevat osallistumismahdollisuuksien lisäksi eriarvoisuuden vähentäminen, yhteistyö nuorten elinympäristöjen kehittämiseksi sekä kasvatus, koulutus ja työllisyys. 

Rauha ymmärretään siis kokonaisvaltaisesti – siksi myös rauhantyö voi näyttäytyä monin tavoin. Rauhantyötä voi olla esimerkiksi ristiriitojen ratkominen ja yhteiseloa edistävät teot arjessa. Rauhantekijä voi olla nuori vaikuttaja, sovittelija tai rinnalla kulkija. Rauhantekoja voivat olla vapaaehtoistyö, rakentava vuoropuhelu, yksinäisyyden vähentäminen tai turvallisten tilojen luominen. Rauhaa vahvistetaan kouluissa, kaduilla, kodeissa tai mediassa, lähellä ja kaukana. Kuka nuori rauhantekijä sinulle tulee mieleen?

Ehdota palkinnon saajaa avoimen lomakkeen kautta Suomen YMCA:n verkkosivuilla lokakuuhun mennessä. Nuorten rauhanpalkinnosta päättävät raatilaiset, joista vähintään kaksi kolmasosaa on nuoria itse. Valinta julkaistaan Helsingin NMKY:n hyväntekeväisyysgaalassa marraskuussa. Palkinnon suojelijana toimii EU-komissaari Jutta Urpilainen. Komissaarina hän vastaa EU:n kansainvälisistä kumppanuuksista ja on työllään myös lisännyt ymmärrystä nuorten roolista kestävän rauhan rakentamisessa.

Tunnista hyvä ympärilläsi ja nosta nuori rauhanrakentaja estradille!

Milla Mäkinen

Kirjoittaja työskentelee Suomen YMCA:n liitossa kansainvälisen työn asiantuntijana.

YMCA on paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti toimiva nuorisojärjestö, jossa rauhantyöllä on pitkä perinne. Toimimme nuorten rinnalla ja pyrimme tarjoamaan mielekästä toimintaa, parantamaan elinoloja ja vahvistamaan rauhan edellytyksiä yli 120 maassa ja 11 000 paikallisyhteisössä ympäri maailmaa. Nuoret ovat tärkein kohderyhmämme sukupuoleen, etniseen taustaan, uskontoon, terveydentilaan tai seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta. 177-vuotiaan liikkeen yhteisenä missiona on kasvattaa nuorten voimavaroja muuttaa maailmaa paremmaksi. 

Osia tekstistä on julkaistu alun perin Nuorten rauhanpalkinnon nettisivuilla (linkki).


Avainsanat:

Katso myös