Nuorten osallisuus Suomessa

Nuorten osallisuus on kaikkea työtämme ohjaava arvo. Haluamme, että nuorilla on kokemus osallisuudesta ja kuulumisesta yhteisöön, oikeus saada tietoa sekä mahdollisuus ilmaista mielipiteensä ja vaikuttaa niin lähellä kuin laajemminkin yhteiskunnassa.

Lainsäädäntö velvoittaa edistämään lasten ja nuorten osallisuutta aktiivisesti. Nuorten vaikuttamismahdollisuuksista säädetään perustuslaissa, nuorisolaissa ja opetusta koskevissa laeissa sekä YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa.

Tavoitteemme:

  • Nuoret osallistuvat ja vaikuttavat kaikkien suurten yhteiskunnallisten uudistusten tekemiseen yhdenvertaisesti muiden ikäluokkien kanssa. 
  • Nuorten vaikuttamiskanavat ovat monikanavaisia ja saavutettavia. Osallistumisen ja vaikuttamisen kynnystä madaltavia alustoja ja muita avauksia kokeillaan ja otetaan käyttöön. 
  • Äänestysikäraja ja vaalikelpoisuuden ikäraja kaikissa vaaleissa sekä kansalaisaloitteen allekirjoittamisen ikäraja lasketaan vähintään 16 ikävuoteen
  • Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatus on osa koulutusjärjestelmää ja tavoittaa kaikki nuoret. Kansalaisyhteiskunta, puolueet ja oppilaitokset tekevät yhteistyötä nuorten poliittisen vaikuttamisen kasvattamiseksi.
  • Nuorivaikutusten arviointi otetaan osaksi kaikkea päätöksentekoa. Nuoret huomioidaan omana erityisryhmänään valmistelussa ja päätöksenteossa.
  • Nuorilla on mahdollisuus vaikuttaa EU:n päätöksentekoon kaikilla tasoilla. Nuorten kuuleminen on sidottu EU:n päätöksenteon prosesseihin.

Katso myös