Nuorisoalan valtakunnalliset tapahtumat

Julkaisemme tällä sivulla meille ilmoitettuja jäsenjärjestöjen tapahtumia ja koulutuksia. Päivitämme tätä sivua aina kuukauden alussa.


Ilmoita meille tapahtumasta tällä lomakkeella!

Kansalaisfoorumi: Aineeton kulttuuriperintö -PÖLLYTTÄMÖ

22.11. / Webinaari / Lue lisää!

Tule virittämään ajatuksiasi siitä, mitä aineeton kulttuuriperintö on elämässä ja järjestötoiminnassa. Kuinka sitä pidetään yllä? Tarvitseeko sitä yli päätään pitää yllä, vai meneekö se eteenpäin ihan itsekseenkin? Pohditaan yhdessä, mitä iloa aineettomasta kulttuuriperinnöstä on, ja voisiko siitä saada ihan tuoretta virtaa yhdistystoimintaan!

Plan International Suomi ja DNA: Suomeen muuttaneiden nuorten työllistymisen haasteita ja ratkaisuja

29.11. / Webinaari / Lue lisää!

Webinaarissa käsitellään Suomeen muuttaneiden nuorten työllistymiseen liittyviä kysymyksiä. Tapahtuma on suunnattu kaikille nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille. Tavoitteena on tarjota monipuolisesti tietoa ja käytännön työkaluja, joilla voidaan tukea nuoria elämän tärkeissä siirtymävaiheissa.

ESR+-rahoitushaku: Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittäminen ja hyvinvoinnin edistäminen kohti yhdenvertaisuutta

4.12. / Lue lisää!

Hämeen ELY-keskus on avannut ensimmäisen valtakunnallisen kehittämishankehaun teemasta Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittäminen ja hyvinvoinnin edistäminen kohti yhdenvertaisuutta. Hakemukset tulee jättää viimeistään 4.12.2023, ja hakuilmoitukseen voi tutustua rakennerahastojen verkkopalvelussa.

Rahoitusta voi hakea seuraaviin alateemoihin:

1. Haavoittuvassa asemassa olevien lasten, nuorten ja perheiden tunnistaminen ja arjessa tukeminen
2. Lasten, nuorten ja heidän vanhempiensa kanssa työskentelevien eri alojen ammattilaisten osaamisen vahvistaminen kehittämällä toimintakulttuureja
3. Lasten, nuorten ja heidän vanhempiensa tukeminen aktiiviseen ja yhdenvertaiseen osallistumiseen kulttuuri- ja liikuntapalveluihin sekä ohjattuun vapaa-ajan toimintaan

Lasten, nuorten ja perheiden osallisuuden koordinaatio tukee ja koordinoi Euroopan sosiaalirahaston (ESR+) erityistavoitteen 4.3 kehittämishankkeita erityisesti osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon teemoissa. Koordinaatio järjestää ESR+-rahoitusta hakevien tueksi loka – marraskuussa hakutyöpajoja sekä hankekohtaisia sparrauksia.

Suomen Setlementtiliitto: Sukupuolisensitiivisyys kohtaamistyössä

5.12. / Webinaari / Lue lisää!

Webinaari tarjoaa ymmärrystä, oivalluksia ja konkreettisia vinkkejä siihen, kuinka kohtaamistyössä voi toimia sukupuolisensitiivisesti.

Kansalaisfoorumi: Unelmia ja Äksöniä yhdistyksissä -koulutus

7.12. / Webinaari / Lue lisää!

Tule tekemään tulevaisuudensuunnitelmia yhdistyksellesi – koulutus tarjoaa ideointiapua ja uusia työkaluja niiden kehittämiseen 7.11. ja 21.11. Klo 17.00-19.15! Koulutukseen voi osallistua 2–3 henkilöä samasta yhdistyksestä yhdellä osallistumismaksulla (20-30 €)


Katso myös