Nuorisovaalit

Nuorisovaalit on valtakunnallinen äänestystapahtuma peruskouluissa, lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa. Nuorisovaalit on ennen kaikkea oppimis- ja opetustapahtuma nuorille: nuoret tutustuvat vaaleihin, puolueisiin ja ehdokkaisiin sekä saavat konkreettisen kokemuksen äänestämisestä. Nuorisovaalit järjestetään jälleen kevään 2023 eduskuntavaalien yhteydessä.

Nuorisovaalit järjestetään aina valtakunnallisten vaalien yhteydessä. Vaaleissa äänestetään samoja ehdokkaita kuin varsinaisissakin vaaleissa. Vaalipiiri määritetään oppilaitoksen osoitteen mukaan ja äänioikeutettuja ovat kaikki alle 18-vuotiaat nuoret. Vaalit toteutetaan suomeksi ja ruotsiksi.

Ensi kevään eduskuntavaalien yhteydessä järjestettävät Nuorisovaalit käydään 8.–17.3.2023. Laita ajankohta jo nyt ylös! Ilmoittautuminen Nuorisovaaleihin avataan loppusyksystä.

Olemme koordinoineet nuorisovaaleja jo vuosikymmenten ajan

Me Allianssilla olemme koordinoineet nuorisovaaleja jo useiden vuosikymmenten ajan. Valtakunnallisesti nuorisovaaleja on toteutettu samanaikaisesti eduskuntavaalien kanssa 1990-luvulta lähtien, mutta arkistoissamme vanhimmat merkinnät ovat jo kuntavaaleista 1960-luvulta. Tavoitteena on tukea nuorten äänestysaktiivisuutta ja tutustua vaaleihin toiminnallisen oppimisen keinoin.

Nuorisovaalien tuloksista uutisoidaan usein näkyvästi varsinaisia vaaleja edeltävillä viikoilla. Onhan kiinnostavaa ajatella, että oppilaitosten äänestystuloksista voitaisiin päätellä jotain tulevaisuuden äänestäjistä. Mukana on vaaleista riippuen ollut lähemmäs 100 000 lasta ja nuorta äänestämässä!

On kuitenkin hyvä muistaa, etteivät nuorisovaalien tulokset ole vertailukelpoisia. Vaaleissa äänestämiseen voi osallistua yksi luokka, nuorten ryhmä tai koko koulu. Nuorisovaaleissa ei näin voida määritellä niin kutsuttua äänioikeutettujen määrää tai äänestysprosenttia. Äänestämiseen voivat osallistua monen ikäiset nuoret, eikä tulos edusta esimerkiksi otosta vain yhdestä ikäluokasta tai vuosikurssista. Nuorisovaaleihin osallistuminen on oppilaitoksille vapaaehtoista.

Emme julkaise yksittäisten oppilaitosten vaalituloksia. Vaalipiirikohtaiset tulokset julkaistaan ainakin eduskuntavaaleissa, mikäli tämä ei vaaranna oppilaitosten vaalisalaisuutta. Oppilaitokset saavat kuitenkin kertoa tuloksestaan itse. Vuonna 2021 julkaisimme ensimmäistä kertaa myös nuorten kuntavaalien valtakunnallisen tuloksen.

Kevään 2021 nuorisovaaleissa äänesti 27 000 nuorta – parhaiten pärjäsi Keskusta

Viimeksi Nuorisovaalit järjestettiin kuntavaalien yhteydessä keväällä 2021 yhteistyössä Yle Uutisluokan ja Kuntaliiton kanssa. Nuorisovaaleissa 2021 annettiin yhteensä 26 687 ääntä ja vaalit järjestettiin jopa 150 kunnassa. Valtakunnalliseen ääntenlaskuun osallistui 315 peruskoulua, lukiota, ammatillista oppilaitosta ja nuorisovaltuustoa. Valtakunnallisesti puolueista parhaiten pärjäsivät Keskusta (19,60 % kaikista annetuista äänistä), Kokoomus (19,14 %) ja Perussuomalaiset (17,71 %). 

Nuorisovaaleissa neljänneksi eniten ääniä sai Vihreät (13,21 % kaikista annetuista äänistä) ja viidenneksi SDP (11,84 %). Eduskuntapuolueista Vasemmistoliitto sai 5,98 % nuorten äänistä, Kristillisdemokraatit 3,71 %, RKP 2,81 % ja Liike Nyt 1,92%. Eduskunnan ulkopuolisista puolueista eniten ääniä saivat Feministinen puolue 0,99 % valtakunnallisella kannatuksella ja Piraattipuolue 0,40 % valtakunnallisella kannatuksella.

Presidentinvaaleissa 2018 Sauli Niinistö sai yli puolet hyväksytyistä äänistä

Presidentinvaalin 2018 yhteydessä järjestettyihin nuorisovaaleihin osallistui yli 800 oppilaitosta, joista alakouluja (luokat 1.-6.) oli 176, yläkouluja (7.-9.) 393, lukioita 207 ja toisen asteen ammatillisia oppilaitoksia 36. Nuorten omassa presidentinvaalissa äänesti yhteensä 68 480 nuorta. Hyväksyttyjä ääniä annettiin 65 397 ja hylättyjä 3 083.

Presidentinvaalissa jatkokaudelle hakeva tasavallan presidentti Sauli Niinistö sai nuorilta 44 963 ääntä, mikä on yli puolet hyväksytyistä äänistä. Äänet jakautuivat presidenttiehdokkaiden kesken seuraavasti:

  • Sauli Niinistö 44 963 (68,75 %)
  • Pekka Haavisto 6391 (9,77 %)
  • Laura Huhtasaari 4631 (7,08 %)
  • Paavo Väyrynen 3217 (4,92 %)
  • Tuula Haatainen 1985 (3,04 %)
  • Nils Torvalds 1754 (2,68 %)
  • Matti Vanhanen 1574 (2,41 %)
  • Merja Kyllönen 882 (1,35 %)

Tulos oli samansuuntainen kuin varsinainen vaalitulos. Presidentinvaalin varsinaiseen vaalitulokseen verrattuna nuorten äänestyksessä paremmin pärjäsivät ehdokkaat Niinistö, Huhtasaari ja Torvalds. Aiemmissa nuorisovaaleissa myös vihreät ehdokkaat ja pienpuolueet ovat tyypillisesti pärjänneet hieman varsinaisten vaalien suosiota paremmin. Myös hylätyt äänet kuuluvat demokratiaan. Nuorisovaalit on hyvä paikka keskustella nuorten kanssa, mitä esimerkiksi vitsillä äänestäminen tai protestiäänen antaminen merkitsevät.

Myös aiemmissa nuorisovaaleissa mukana on ollut suuri määrä oppilaitoksia. Esimerkiksi vuoden 2017 kuntavaaleissa äänestämiseen osallistui 453 oppilaitosta, vuoden 2015 eduskuntavaaleissa 630, vuoden 2012 europarlamenttivaaleissa 325 ja vuoden 2012 presidentinvaalissa 639. Kiinnostavaa on, että yhtä lailla varsinaisia vaaleja verrattaessa juuri presidentinvaali on äänestysaktiivisuuden perusteella suosituin valtakunnallinen vaali.

Eduskuntavaaleissa 2015 nuorisovaaleihin osallistui 630 oppilaitosta

Vuoden 2015 eduskuntavaalien Nuorisovaaleissa 630 oppilaitoksen alle 18-vuotiaat oppilaat ja opiskelijat äänestivät eduskuntavaaliehdokkaita. Näistä yläkouluja oli 385, lukioita 192 ja ammattioppilaitoksia 53. 

Nuorisovaaleissa valitun eduskunnan keski-ikä oli 40,0 vuotta eli nuorempi kuin varsinaisissa vaaleissa valitun eduskunnan keski-ikä, joka oli 52 vuotta. Alle 30-vuotiaita ehdokkaita Nuorisovaaleissa pääsi läpi 47. Nuorimmat läpimenneet ehdokkaat olivat 18-vuotiaat Miro Pulliainen (pir.) ja Samuli Mattila (kesk.), vanhin läpimennyt ehdokas oli 69-vuotias Pekka Puska (kesk.)

Katso myös