Tiistain ohjelma

Katso ja lataa tästä tapahtuman ohjelma-aikataulu pdf-muodossa.

Tarkastele ohjelmaa tiettynä kellonaikana:
8.30-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13.30-14.30 | 15-16 | 16.30-17.30

8.30-10

Miksi syön, mitä syön

WWF
Tila: Pihalava | Teema: Nuorten hyvinvointi ja identiteetti

Ruoka tuo iloa, makua ja yhteisiä hetkiä elämään. Ruokavalinnat vaikuttavat kuitenkin myös terveyteen, ilmastoon, luonnon monimuotoisuuteen ja globaaliin oikeudenmukaisuuteen. Nuoret kertovat lyhyissä puheenvuoroissa, miten löytää tasapainoinen ruokavalio ja terve suhde ruokaan, kun samalla haluaa pitää huolta itsestään, muista ja ympäristöstä.

Puhujat:
WWF-nuoret

10-11

Nuorten kohtaama seksuaalinen kaltoinkohtelu – Tietoa ja toimintaohjeita ammattilaisille

Nuorten Exit
Tila: Pääsali | Teema: Nuorten hyvinvointi ja identiteetti

Nuoren kanssa työskentelevän on tärkeää tietää, kuinka seksuaalista kaltoinkohtelua kohdannutta nuorta voi auttaa ja mihin nuoren voi ohjata eteenpäin. Aikuisen ei tarvitse olla teeman asiantuntija ottaakseen kaltoinkohtelun puheeksi; taito kuunnella, kohdata ja tukea riittää. Ohjelman tavoitteena on tuoda varmuutta, työkaluja ja toimintatapoja nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille tilanteisiin, joissa herää huoli tai joissa nuori kertoo kokemastaan seksuaalisesta kaltoinkohtelusta.

Puhujat:
Netta Puustinen, seksuaaliterapeutti, Exit ry
Saara Kokkonen, YTM, Exit ry

DIGISTI Yhdessä – Nuorisotyöllä hyvinvointia ammatilliselle toiselle asteelle

Humanistinen ammattikorkeakoulu
Tila: Kabinetti | Teema: Nuorten hyvinvointi ja identiteetti

Ohjelma tarjoaa osallistujille uusia ideoita ja tietoa tavoista työskennellä ammatillisella toisella asteella opiskelevien nuorten kanssa. Molemmissa case-esimerkeissä keskiössä on nuorten hyvinvoinnin tukeminen, mitä tarkastellaan pääkaupunkiseudulla toimivan DIGISTI – digitaidot haltuun toisella asteella -hankkeen ja Pohjois-Savossa toimivan Yhteisöllinen ja hyvinvoiva oppimisympäristö -hankkeen näkökulmista. Ohjelman näkökulmia ovat osallisuuden tukeminen nuorten digitaitoja vahvistamalla, moniammatillisen yhteistyön vahvistaminen, syrjäytymisen ja opintojen keskeytymisen ehkäisy sekä työelämään ja jatko-opintoihin siirtymisen tukeminen.

Ohjelma on dialogisuuteen perustuva luento, jossa on aikaa myös keskustelulle yleisön kanssa. Ohjelman tietopohja perustuu hankkeiden suunnitteluvaiheessa koottuun tutkittuun tietoon sekä niiden toiminnan aikana kertyneeseen arviointitietoon.

Puhujat:
Jenni Hernelahti, projektipäällikkö
Nina-Elise Koivumäki, asiantuntija, Yhteisöllinen ja hyvinvoiva oppimisympäristö -hanke
Ulla Laasanen, opettaja, Sakky (Savon koulutuskuntayhtymä) 

Kansanedustajat, nuoret vaativat mielenterveystekoja!

Nuorten mielenterveysseura – Yeesi ry, Suomen Lukiolaisten Liitto, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry
Tila: Wivi | Teema: Nuorten hyvinvointi ja identiteetti

Miten nuorten mielen hyvinvointi voitaisiin ottaa paremmin huomioon koulussa ja vapaalla? Mitä poliittisia päätöksiä pitäisi tehdä nuorten mielenterveyden edistämiseksi? Tule kuulemaan, kun Lukiolaisten Liiton ja SAKKI ry:n puheenjohtajat kohtaavat kansanedustajia Nuorten mielenterveysseura – Yeesi ry:n luotsaamassa paneelissa. Keskustelun innoittajina toimivat nuorten omat tarinat. Myös yleisön on mahdollista tuoda näkemyksensä mukaan keskusteluun.

Panelistit:

Jutta Vihonen, Puheenjohtaja, Sakki ry
Lukas Virtala, Puheenjohtaja, Suomen Lukiolaisten Liitto

Hilkka Kemppi, Kansanedustaja (kesk)
Merja Kyllönen, Kansanedustaja (vas)
Sinuhe Wallinheimo, Kansanedustaja (kok)

Paneelin juontaja:
Erika Karstinen, Asiantuntija, Yeesi ry

Erätauko-paneelikeskustelu: Nuoret ja kestävä tulevaisuus – kokemuksia metsistä ja ilmastonmuutoksesta

Partio
Tila: Wolmar | Teema: Nuorisotyö nyt ja tulevaisuudessa

Tässä keskustelutilaisuudessa Erätauko-menetelmää käytetään paneelimaisella tavalla ja yleisö saa seurata keskustelua tilassa. Ajankohtaisen keskustelun tavoitteena on rakentaa yhteistä ymmärrystä erilaisista ajatuksista ja huolista koskien metsiä, metsätaloutta, ilmastonmuutosta ja kestävää kehitystä ja saada myös nuorten äänet kuuluviin. Mitä metsät meille merkitsevät? Mitä nuoret ajattelevat metsätaloudesta ja ilmastonmuutoksesta? Mikä tuo meille toivoa? 

Mukana keskustelemassa on erilaisia ihmisiä eri taustoista. Tilaisuuteen osallistujana pääset kuulemaan nuorten sekä eri tahojen edustajien ajatuksia sekä erilaisia näkemyksiä myös oman ajattelun ja työsi tueksi. Tavoitteena on ymmärtää ja löytää erilaisia näkökulmia, esitellä Erätauko-menetelmää ja tuoda näkyviin partiolaisten halun luoda yhteiskuntaan rakentavaa ja toisia ymmärtävää keskustelukulttuuria välillä polarisoituneestakin teemasta. Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Suomen Partiolaisten pääyhteistyökumppani UPM:n ja yhteistyökumppani Erätauko-säätiön kanssa.

Puhujat: 
Erätauko-paneelikeskustelu: Maija Kuivalainen, nuorisoalan ilmastodelegaatti, Allianssi ry 
Mirva Matikka, hallituksen jäsen, Suomen Partiolaiset 
Pyry Männikkö, partiolainen Sari Laine, asiantuntija, Kestävä arki, Sitra 
Sami Oksa, sidosryhmäsuhdejohtaja, UPM Metsä 
Fasilointi: Laura Arikka, toimitusjohtaja, Erätauko-säätiö

Hur ta svåra saker till tals? Vikten av ansvarsfull kommunikation inom suicidprevention

Luckan, Psykosociala förbundet THL
Tila: Anton | Teema: Nuorten hyvinvointi ja identiteetti

Hur ska man bemöta en suicidnära person och vad ska man säga? Hur kan vi öka diskussionen om suicid i samhället? Bland annat dessa frågor tar Johanna Cresswell-Smith och Tina Kärkinen upp i sin rapport “Bara någon skulle ha sett mig – suicidprevention i en finlandssvensk kontext” (2020).

Att sätta ord på känslor och våga ta svåra saker till tals är a och o när det gäller hjälpsökande. Genom att öka diskussionen i samhället kan vi minska tabun och stigma kring ämnet, sänka tröskeln för att söka hjälp och göra det lättare för personer att få stöd.

Programmet är svenskspråkigt.

Föreläsare: 
Tina Kärkinen, Psykosociala förbundet
Johanna Cresswell-Smith, THL

Vapaaehtoisten osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Nuorisoalan osaamiskeskus Kentauri
Tila: Elsi | Teema: Nuorisotyön mahdollistajat

Kerrotaan, miten järjestöissä voidaan kuvata ja tunnustaa koulutusten ja vapaaehtoistoiminnan kautta syntyvää osaamista. Tehdään näkyväksi polkuja, joiden kautta nuori voi saada osaamisensa validoitua oppilaitosmaailmassa ja työelämässä. Esitellään hahmotelma osaamisen digitaalisesta ekosysteemistä, johon kuuluvat esim. Duunikoutsi, Osaamiskiekko ja Sivisverkko.

Puhujat:
Timo Sinivuori, johtaja, Osaamiskeskus Kentauri
Essi Lehtovaara, asiantuntija, Osaamiskeskus Kentauri

Väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisy nuorisotyössä

Pelastakaa Lapset ry
Tila: Alvar | Teema: Nuorten hyvinvointi ja identiteetti

Väkivaltainen ääriajattelu vaikuttaa nuoriin monin tavoin. Vihapuhe murentaa kohteensa hyvinvointia, turvallisuudentunnetta ja luottamusta viranomaisiin. Häirinnän ja väkivallan kohteeksi joutuminen tai sen todistaminen ovat nuorille erityisen traumaattisia kokemuksia. Nuoret ovat myös kohderyhmä, johon kaikki väkivaltaiset ääriliikkeet kohdistavat propagandaa ja rekrytointia. 

Nuoria kohtaavilla ammattilaisilla on erityisen hyvä mahdollisuus ehkäistä nuorten väkivaltaista ääriajattelua ja radikalisoitumista. Nuoren arvostava ja kuunteleva kohtaaminen on nuorisotyöntekijöiden ydinosaamista, ja siksi heillä onkin hyvä asema puhua nuorten kanssa erilaisista, hankalistakin aiheista. Vuorovaikutustaitojen kehittymisen tukeminen ja huomio turvalliselta aikuiselta suojaavat nuorta, ja myös nuoren tukeminen kriittisen ajattelun sekä medialukutaitojen kehittämisessä sekä maailman moninaisuuden ymmärtämisessä on tärkeä lääke ääriajattelua vastaan. Monilla nuorisotyöntekijöillä on myös kokemuksia ääriajattelun tai vähintäänkin kärkkään ja ongelmallisen retoriikan kohtaamisesta. Seminaariohjelma avaa väkivaltaista ekstremismiä ilmiönä Suomessa, sen vaikutuksia nuoriin, sekä tapoihin, joilla nuorisotyöntekijät voivat olla avainasemassa ilmiön ennaltaehkäisemisessä ja torjunnassa.

Puhujat: 
Taneli Rantala, vanhempi konstaapeli, Helsingin poliisilaitos 
Tarja Mankkinen. Kehittämispäällikkö, Poliisiosasto, Sisäministeriö

Kanuunan Kyllin hyvä nuorisotyön arviointipaketti

Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna
Tila: Höyry (veturitallit) | Teema: Nuorisotyö nyt ja tulevaisuudessa

Tule tutustumaan Kanuunan Kyllin hyvän nuorisotyön arviointipakettiin. Arviointipaketti sisältää määrällisiä mittareita, kyselyn, laadullisia arviointimalleja ja NUPS- prosesseja. Kanuunan koostama paketti tarjoaa valmiita työkaluja kunnallisen nuorisotyön arviointiin ja laadun kehittämiseen. Tule kehittämään arviointipakettia eteenpäin!

Puhujat: 
Kanuunan Digiryhmä

Youth information and fake news

Tila: Siperia (veturitallit) | Teema: Kansainvälinen ohjelma

Fake news (or False information) is a term used to describe a diverse range of disinformation covering different topics. It can deceive people by looking like trusted websites or using similar names and web addresses to reputable news organisations. Especially young people are vulnerable to fake news. What is the role of youth information services to help young people to find reliable and accurate information? How can we educate young people to use trustworthy channels of information?

Tyttöys yhteiskunnassa

Hyvinkään nuorisopalvelut
Tila: Kisko (veturitallit) | Teema: Nuorten hyvinvointi ja identiteetti

Tyttöys sekä naiseus ovat kautta ajan olleet erityisen rajattu ja erillinen asia; historian sivulla naisia on pelätty, vainottu, ihailtu, omistettu, väheksytty sekä hämmästelty – mutta juuri koskaan naiseuteen ei ole suhtauduttu neutraalisti. Nykyiset stereotypiat naiseudesta ovat ahtaita: naiseuteen liitetään herkkyys, hellyys, äitiys, klassinen kauneus. Moni tyttö jää näiden määritelmien ulkopuolelle – mutta myös yhtä hankalaa on osua stereotypioihin. Nämä naiseuden ja tyttöyden haasteet näkyvät nuorten arjessa ja tämän myötä myös harrastustoiminnoissa (esim. pelaaminen). Stereotypiat luovat monille nuorille suuria haasteita identiteetin ja paikkansa löytämisen kanssa.

Tässä ohjelmassa käsitellään tyttöyteen liittyviä stereotypioita sekä niistä seuraavia ilmiöitä. Pääset laajentamaan näkemyksiäsi tyttöydestä ja saat tietoa siitä, miten laajasti sosiaalinen sukupuoli näkyy arjen eri osa-alueilla. Saat ohjelmasta näkökulmia ja keinoja huomioida tyttöyden erityispiirteitä ohjaustoiminnassa riippumatta ohjaustoiminnan rakenteesta ja välineitä ja ideoita tasavertaiseen kohtaamiseen. 

Puhuja: 
Jenni Lappalainen, Digitaalisen nuorisotyön kehittäjä ja nuoriso-ohjaaja, Hyvinkään nuorisopalvelut

Kortteliralli ja karvanopat ovat ikuisia – voiko nuorten liikennekäyttäytymiseen vaikuttaa?

Liikenneturva
Tila: Pihalava | Teema: Nuorten hyvinvointi ja identiteetti

Paneelikeskustelussa pohdimme esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

  • Miksi nuorten liikenneturvallisuus sitkeästi huolestuttaa vuodesta toiseen?
  • Miksi nuorten liikennekäyttäytyminen herättää ärtymystä ja miten haitallisesta nuoria yleistävästä paheksunnasta päästään eroon?
  • Miten nuoret itse kokevat julkisen keskustelun nuorista liikenteessä?
  • Miten nuorten turvallista liikennekäyttäytymistä voidaan tukea?

Paneelikeskustelussa haetaan näkökulmia, jotka vastakkainasettelun sijaan lisäävät ymmärrystä nuorten liikennekäyttäytymistä kohtaan sekä antavat ideoita siihen, miten turvallisten valintojen tekemistä voi nuorisotyössä tukea. Keskustelijoina liikenneturvallisuusalan ammattilaisia sekä eri tavoin liikenteessä liikkuvia nuoria.

Puhujat:
Hanna Rutila, Suunnittelija, Liikenneturva
Anni Muukkonen, Suunnittelija, Liikenneturva
Saara Kiiski, Nuoriostyöntekijä/hankevastaava, Taipalsaaren kunta
Otilia Rissanen, Autoileva 17-vuotias opiskelija
Erkka Savolainen, Koulutusohjaaja, Liikenneturva
Jari Lindholm, Komisario, Poliisi
Ilari Salomaa, Logistiikka-alan opiskelija, Gradia

11-12

Youth Work in Finland

Tila: Siperia (veturitallit) | Teema: Kansainvälinen ohjelma

Everything you always wanted to know about Youth Work in Finland: history, structures, aims, trends. Is there a youth policy and youth legislation in Finland? How is the youth work funded? Who are the main actors? How is the training of youth workers organised? What is the role of youth organisations?

12-13

Miten tukea nuorten ja opiskelijoiden jaksamista?

Jaksaa, jaksaa? -hanke & SYL ry
Tila: Pääsali | Teema: Nuorten hyvinvointi ja identiteetti

Mikä uuvuttaa opiskelijoita? Mistä taas voisi ammentaa jaksamista? Luennolta saat kokonaiskuvan jaksamiseen ja uupumiseen liittyvistä tekijöistä sekä konkreettisia välineitä jaksamisen tukemiseen.

Puhujat: 
Eeva Kolttola, asiantuntija, Nyyti ry
Sanni Lehtinen, mielenterveysvaikuttaja, Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL

Kouluväkivaltaan ja -kiusaamiseen voidaan puuttua tuloksellisesti yhteistyöllä

Aseman Lapset ry
Tila: Kabinetti | Teema: Nuorten hyvinvointi ja identiteetti

Osallistujat kuulevat millaisten toimenpiteiden avulla haastavien ja pitkittyneiden konfliktien selvittäminen on mahdollista. Osallistujat kuulevat, millaisia asioita on hyvä huomioida, kun analysoidaan pitkään jatkuneita konfliktitilanteita ja ymmärtävät verkostoitumisen ja yhteistyön merkityksen. Ohjelmanumerossa pohditaan myös, mikä on ja voisi parhaimmillaan olla nuorisotyön rooli kouluissa tapahtuvien konfliktien selvittelyssä ja ratkaisussa. Osallistujat oppivat huomaamaan, mitä voidaan tehdä, jotta tilanteet eivät kärjistyisi, ja näkemään tuloksellisen konfliktin selvittämisen hyödyt kaikille osapuolille.

Puhujat: 
Heikki Turkka, tiimipäällikkö, Aseman Lapset ry 
Julia Saarholm, Tutkimuskoordinaattori, Aseman Lapset ry 
Ira-Maria Gordin, K-0 koordinaattori, Lohjan kaupunki 
Emmi Wallin, K-0 koordinaattori, Järvenpään kaupunki 
Pekka Alamommo, Ylikonstaapeli

Självskadebeteende och (digitalt) stöd

Luckan
Tila: Felix | Teema: Nuorten hyvinvointi ja identiteetti

Självskadebeteenden och destruktiva tankar hos unga, speciellt unga kvinnor, har kontinuerligt ökat under 2000-talet och under föreläsningen kommer vi att diskutera bakgrundsfaktorer, orsaker och uttryck.

Under föreläsningen får deltagarna ta del av teori och forskning som handlar om självskadebeteende, och tillsammans fundera på hur vi som vuxna kan notera, bemöta och stödja barn och unga som har destruktiva tankar och beteendemönster. Föreläsningen lyfter fram bemötande som främjar ungas välmående i stunden och även på ett långsiktigt plan. Under föreläsningen kommer vi också att diskutera hur vi kan nå ut till unga via digitala plattformer och stöda dem som tänker på eller som håller på med självskadebeteende.

Programmet är svenskspråkigt.

Föreläsare: 
Helena Godenhjelm, Luckan 
UngInfo

Ilmastotekoja lautasellinen kerrallaan

WWF
Tila: Wivi | Teema: Nuorisotyö nyt ja tulevaisuudessa

Ruoka on ympäristön kannalta tärkein arjen valinta, ja jokainen nuori voi tehdä lautasellaan vaikuttavia ilmastotekoja. Paneelissa keskustelemme siitä, miten nuoret voivat torjua ilmastonmuutosta edistämällä kestäviä ruokavalintoja. Kuulemme esimerkkejä muun maussa yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistumisesta, kouluruokaan vaikuttamisesta ja ruokateemaisen podcastin pitämisestä.

Puhujat: 
Elisa Niemi, suojeluasiantuntija 
WWF -nuoret

Mitä jos nuorisotyöhön ei pääse tai huvita tulla? – Liikkuva nuorisotyö ratkaisuna nuorten yhdenvertaisempaan kohtaamiseen

Liikkuvan nuorisotyön verkosto
Tila: Wolmar | Teema: Nuorisotyö nyt ja tulevaisuudessa

Nuorisotyö kohtaa vain pienen osan nuorista lähes kaikkialla maassa. Jotkut nuoret eivät kykene erinäisistä syistä osallistumaan kaikille nuorille tarkoitettuihin palveluihin, kun toiset taas hakeutuvat tarkoitukselle paikkoihin joissa aikuiset ja ammattilaiset eivät heitä tule häiritsemään. Näilläkin nuorilla on kuitenkin usein tarve turvallisten aikuisten kohtaamiseen. Ennen kaikkea jokaisella nuorella on yhdenvertainen oikeus nuorisotyöhön, joka ei nykyisellään toteudu kovinkaan hyvin. Mitä me voimme tehdä tehdäksemme nuorisotyön saavuttavuuden parantamiseksi nuorille jotka eivät etäisyyksien, kulkumahdollisuuksien tai palveluiden puutteen takia pääse osallisiksi nuorille suunnattuihin palveluihin? Entä miten pääsemme työskentelemään nuorten kanssa joita eivät nuorisotyöntekijät voisi vähempää kiinnostaa tai jotka eivät koe tarpeelliseksi hakeutua palveluidemme ääreen? 

Liikkuvaa nuorisotyötä eripuolilla maata toteuttavat nuorisotyöntekijät esittelevät omien toimintaympäristöjensä haasteita nuorisotyön saavutettavuuden suhteen ja kertovat kuinka ovat liikkuvan nuorisotyön avulla päässeet kohtaamaan myös ennen palveluidensa ulkopuolle jääneitä nuoria. Keskustelemme myös siitä, mikä näiden nuorten kohtaamisesta tekee erityisen tärkeää.

Puhujat: 
Aleksi Ahlakorpi, nuorisotyöntekijä, Utsjoen nuorisotyö 
Mika Inkeroinen, liikkuva nuorisotyöntekijä, Äänekosken nuorisopalvelut 
Mikko Kiri, Liikkuva nuorisonohjaaja, Kotkan nuorisotoimi 
Niilo Karjalainen, hankekoordinaattori, Aseman Lapset

Erätauko-keskustelu: Taidot onnistua 2040-luvulla – miten valmistamme nuoria tulevaisuuteen?

Partio
Tila: Anton | Teema: Nuorisotyö nyt ja tulevaisuudessa

Tule pallottelemaan ajatuksia, miten nuorten kanssa voidaan käydä keskustelua tulevaisuudesta ja siihen vaikuttamisesta. Kannustetaan nuoria toivottavan tulevaisuuden aktiiviseen tekemiseen!

Workshopin alustuksena tutustutaan partion tulevaisuustyöhön ja Partiokasvatuksen tulevaisuus -projektiin. Ohjelman workshop-osuus keskittyy tulevaisuusdialogin käymiseen ja pyrkii löytämään ratkaisuja positiivisen tulevaisuuskuvan luomiseen nuorten kanssa. Minkälaisena näemme nuorten tarvitsemat taidot tulevaisuudessa? 

Kysymystä lähestytään ryhmätyömenetelmän kautta, jonka tavoitteena on tuottaa tulevaisuustietoa eri asiantuntijoiden yhteistuotoksena. Saat konkreettisia menetelmiä tulevaisuustyöhön nuorten kanssa, ideoita, keinoja ja menetelmiä nuorten kanssa tehtävään tulevaisuusohjaukseen ja pääset hyödyntämään monialaista osaamista tulevaisuustyöhön nuorten kanssa. Tavoitteena on tukea nuorten kanssa tehtävää työtä ja samalla tehdä tunnetuksi keskustelumetodi, jolla voimme ratkaista myös nuorten parissa tehtävän keskustelun haasteita. 

Puhujat: 
Sonja Uschanov, hallituksen jäsen, Suomen Partiolaiset 
Fasilointi: Laura Arikka, toimitusjohtaja, Erätauko-säätiö

Miten nuorten eriarvoistuminen vaikuttaa nuorisotyöhön?

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry
Tila: Alvar | Teema: Nuorisotyö nyt ja tulevaisuudessa

Nuorten eriarvoisuus kasvaa jatkuvasti: erot esimerkiksi terveydessä ja hyvinvoinnissa, toimeentulossa ja yhteiskuntaan luottamisessa jakavat nuoria yhä voimakkaammin eri ryhmiin. Miten se näkyy nuorisotyön arjessa? Millaisia muutoksia tarvitaan, jotta nuorisotyöllä voitaisiin osaltaan torjua eriarvoistumista? Aiheeseen perehtyneet tutkijat kertovat ajankohtaiset faktat, ja nuorisotyön tekijät ja johtajat eri toiminnoista jakavat kokemuksensa ja näkemyksensä.

Alustus:
Anna Rajavuori, hankevastaava, Kalevi Sorsa -säätiö

Panelistit:
Kimmo Saastamoinen, vastaava ohjaaja, Helsingin Poikien Talo

Sohvi Koivu-Remes, sukupuolisensitiivisen tyttö- ja naistyön ohjaaja, Tyttöjen Talo Oulu
Essi-Ilona Sorsa, erityisnuorisotyöntekijä, Kouvolan kaupunki

Pieniä tekoja, suuria asioita – Nuorisotyöntekijöiden ammattietiikan työpaja

Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat (Nuoli) ry
Tila: Höyry (veturitallit) | Teema: Nuorisotyön mahdollistajat

Osallistujat pääsevät tutustumaan päivitettyihin nuorisotyön ammattieettisiin ohjeisiin, sekä pohtimaan todellisten case-esimerkkien avulla työssään vastaan tuleviin tilanteisiin ammattieettisesti perusteltuja ratkaisumalleja.

Puhujat: 
Minna Rauas, tutkija 
Petteri Piirainen, toiminnanjohtaja

To the barricades or to ballot booths – Ways of youth participation around Europe

Tila: Siperia (veturitallit) | Teema: Kansainvälinen ohjelma

Experiences of youth participation in different parts of Europe. Good practises and major difficulties that young people face in their participation efforts. What should we do to improve the youth participation at European level?

Arki poikkeustilassa. Miten nuorten arki on sujunut korona-aikana ja miten palvelut ovat tukeneet nuorten arkea?

Nuorisotutkimusverkosto
Tila: Kisko (veturitallit) | Teema: Nuorisotyö nyt ja tulevaisuudessa

Ohjelmanumero lisää ymmärrystä korona-ajan vaikutuksista nuorten hyvinvointiin, arkeen ja palveluihin. Tiedon avulla voi ymmärtää sitä, mitä koronan jälkipyykki vaatii nuorten palveluilta.

Puhujat: 
Alix Helfer, tutkija

Sinikka Aapola-Kari, tutkimusjohtaja

Nuorten yksinäisyys etsivän nuorisotyöntekijän silmin

Helsingin NMKY
Tila: Pihalava | Teema: Nuorten hyvinvointi ja identiteetti

Ohjelma hyödyttää erityisesti etsivää nuorisotyötä tekeviä sekä muita ketkä työskentelevät NEET, kohderyhmän kanssa. Lisää ymmärrystä ilmiöstä ja antaa konkreettisia toimintamalleja sekä ideoita miten ilmiöön pystytään vastaamaan. Yksinäisyys on erityisen ajankohtainen aihe, koska covid-19 pandemia on syventänyt nuorten yksinäisyyden kokemuksia. 

Puhujat: 
Niklas Hjort, vastaava etsivä nuorisotyöntekijä. sosionomi YAMK, Helsingin NMKY 
Iisa Karsten, Etsivä nuorisotyöntekijä
Sosionomi AMK Nuori kokemusasiantuntija

13.30-14.30

Vaikuttavuusviestintä: Työn tulokset näkyviksi

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry, Nuorisoalan osaamiskeskus Kentauri
Tila: Pääsali | Teema: Nuorisotyön mahdollistajat

Teemme tärkeää työtä, joka muuttaa nuorten elämää paremmaksi. Mutta miten kertoa työn tuloksista riittävän hyvin päättäjille, rahoittajille ja vaikuttajille?

Puhuja: 
Noora Jokinen, Noon Viestintä Oy
Raisa Omaheimo, asiantuntija, Osaamiskeskus Kentauri
Jonna Laitinen, palvelujohtaja, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry

Osallisuuden onnistumiset ja haasteet – nuorten kokemuksia opiskelijakunnista ja nuorisovaltuustoista

Suomen Lukiolaisten Liitto ry, Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry, Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry
Tila: Kabinetti | Teema: Nuorten hyvinvointi ja identiteetti

Kaipaatko lisää ideoita, näkökulmia ja ajankohtaista tietoa opiskelijoiden ja nuorten osallisuuden edistämisestä kunnassa ja oppilaitoksissa? Nuoret opiskelijakunnista ja nuorisovaltuustoista keskustelevat osallisuuden hyvistä käytänteistä sekä ratkaisuista osallisuuden haasteisiin. Tule jakamaan ajatuksiasi ja nappaamaan mukaasi hyviä ideoita ja osallisuuden oivalluksia eri puolilta Suomea. Ohjelma toteutetaan osallistavana keskusteluna.

Puhujat: 
Puheenjohtaja, Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry 
Puheenjohtaja, Suomen Lukiolaisten Liitto ry 
Puheenjohtaja, Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry 
Opiskelijakuntatoimija lukiosta 
Opiskelijakuntatoimija ammatillisesta oppilaitoksesta 
Nuorisovaltuutettu

Nuoriso- ja järjestöalan ajankohtaista edunvalvontaa

Ammattiliitto Jyty ry
Tila: Wivi | Teema: Nuorisotyö nyt ja tulevaisuudessa

Tervetuloa kuulemaan Ammattiliitto Jytyn ajankohtaisia kuulumisia nuoriso- ja järjestötyön edunvalvonnasta. Tarjolla ajankohtaista tietoa mielenpäällä olevista ja ajankohtaisista alan työsopimusmuutoksista, neuvottelukierroksesta ja onnistumisista alan edunvalvonnan saralla. Kyseessä on luento ja avoin keskustelutilaisuus. Sinulla on siis mahdollisuus myös kysyä Ammattiliitto Jytyn työmarkkinalakimieheltä mielen päällä olevia kysymyksiä.

Puhujat: 
Alasta vastaava alueasiamies
Työmarkkinalakimies
Liiton edunvalvonnan ammattilaisia 

The current situation in Ukraine and how it affects youth

Institute of Sustainable Development and Peace, Ukraine & Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry
Tila: Wilhelm | Teema: Kansainvälinen ohjelma

Iryna Bodnar is a head of the board of the “Institute of Sustainable Development and Peace”. She is a consultant and trainer in non-formal education, youth work and sustainability. She is involved in the field of youth work and non-formal education since 2000. For a number of years Iryna held the position of vice-president of All-Ukrainian Association for youth co-operation “Alternative-V”. As a representative of “Alternative-V” Miss Bodnar was a member of Executive Committee of Co-ordinating Committee for International Voluntary Service (CCIVS) from November, 2007 until December, 2010 and held the position of Treasurer of CCIVS. From 2015 she is a facilitator of “Active Citizens” Programme of British Council, senior trainer of the “Youth worker” Programme of Ministry of Youth and Sports of Ukraine and from 2016 she is a member of the trainer’s team of the “Schools for Democracy” Programme of European Wergeland Centre, Council of Europe and Ministry of Education and Science of Ukraine. From 2019 she is a youth policy national consultant of UNICEF in Ukraine and from autumn 2021 Iryna is a national focal point in EU4YOUTH program of European Commission.

Ms. Oksana Yuryk has 25+ years of experience as a youth worker and 15+ years of experience as a youth trainer, developer of the training curriculums. In 2014, 2015 and 2017 together with 3 other Ukrainian experts she worked as a developer and a master trainer of the training program “Youth worker” on the request of the UNDP in Ukraine (the only national certification program for youth workers in Ukraine). 2013-2020 she was an accredited training and evaluation cycle trainer of the EU program ‘European Solidarity Corps’ (previously known as EVS) in EECA region (Eastern Europe and Caucasus). She also has 10+ years of experience in the field of youth employment and youth entrepreneurship development as an employee of Kyiv Youth Labour Centre, a municipal institution aiming at supporting youth employment, retraining and entrepreneurship development.

Both of them in 2017 worked as a training curriculum developer and trainer on request of GIZ in Ukraine on the topic of “Organisation and coordination of volunteering activities in schools”. In 2012, 2014 and 2016 they were delivered trainings on request of Peace Corps in Ukraine (Youth Development program) for Peace Corps volunteers and counterparts on the topics of volunteer management and non-formal education. And since 2010 Iryna and Oksana have been trainers of Operation Respect anti-bullying program ‘Don’t laugh at me’ (school bullying prevention program).

Speakers:
Iryna Bodnar and Oksana Yuruk,
Institute of Sustainable Development and Peace, Ukraine

Millaista on nuorisotyö uusissa tulevaisuuden kestävissä kunnissa 2030? / Hurdant är ungdomsarbetet i de nya hållbara kommunerna år 2030?

Kuntaliitto
Tila: Wolmar | Teema: Nuorisotyö nyt ja tulevaisuudessa

Millaista on nuorisotyö uusissa tulevaisuuden kestävissä kunnissa 2030? Kestävä kunta turvaa sekä nykyisille että tuleville sukupolville hyvän elämän mahdollisuudet tasavertaisesti samalla, kun se ottaa huomioon luonnon kantokyvyn ja planetaariset rajat. Miten nuorisotyö kiinnittyy osaksi kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpanoa kunnissa? Mitkä ovat nuorisotyön nykyiset vahvuudet? Entä miten toimintaa ja työtä tulisi uudistaa, jotta se kiinnittyisi yhä vahvemmin kaikkiin kestävän kehityksen näkökulmiin? 

Ohjelma on kaksikielinen.

Puhujat:

Minna Lindberg, erityisasiantuntija, Kuntaliitto Kuntaliitto
Mari Ahonen-Walker, erityisasiantuntija, Kuntaliitto
Essi Helin, Projektitutkija, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk, Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus

Kuinka korona muutti työelämää?

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
Tila: Anton | Teema: Nuorisotyö nyt ja tulevaisuudessa

Korona muutti työelämän ja työntekemisen muotoja. Digitaaliset työvälineet, etätyö ja uudenlainen työntekemisen kullttuuri on tullut jäädäkseen. JHL:n työpajassa esittelemme miten korona muutti työelämää erilaisten case esimerkkien avulla, sekä miten nuoristyön ja järjestötyön kenttä on muuttunut. Tule tutustumaan ja keskustelemaan aiheeseen liittyvistä asioista JHL ammattiliiton kanssa.

Puhujat:
JHL:n asiantuntijat

Kannabis Q&A – tule, kysy ja opi

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
Tila: Elsi | Teema: Nuorten hyvinvointi ja identiteetti

Kerrankin järjestetään tilaisuus kysymyksille, eikä aika lopu kesken!

Tässä ohjelmassa saat mahdollisuuden kysyä juuri sinua kiinnostavat kysymykset kannabikseen liittyen ja voit sitä kautta parantaa osaamistaan kannabikseen liittyvissä kysymyksissä. Usein seminaareissa ja vastaavissa osallistujien kysymykset jäävät vaille huomiota ja kannabiksen osalta niitä on usein paljon, joten annetaan sille kerrankin mahdollisuus.

Puhujat: 
Kim Kannussaari, kannabisasiantuntija, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry 
Laura Manninen, erityisnuorisotyöntekijä, Raahen kaupunki 
Niina Himanka, ehkäisevän päihdetyön asiantuntija, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

Kalenterikoutsi – kesytä kalenterisi ja vahvista voimavarojasi

Metsolanne
Tila: Höyry (veturitallit) | Teema: Nuorisotyön mahdollistajat

Miten jaksat työssä? Onko sinulla kalenteri hallussa? Valtaosan nuorisotyötä tekevistä työ koostuu pienistä palasista ja työ on kuormittavaa ja hyvin itsenäistä. Oman työn johtamisen taidot korostuvat. Hyvin omaa työnsä johtava työntekijä (tai esihenkilö) on yleensä myös hyvinvoiva työntekijä. Hyvinvoiva työntekijä puolestaan on nuorisotyön laadun peruskivi. 

Toiminnallisen luennon aikana osallistujat saavat itselleen arjen työkaluja oman työnsä johtamiseen: työn priorisointiin, ajankäytön hallintaan, palautumiseen ja työn rajaamiseen. Ohjelma sopii kaikille itsenäistä / itseohjautuvaa työtä tekeville kuten kunnan nuorisotyöntekijöille, etsivän nuorisotyöntekijöille, nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden työntekijöille, järjestöjen ja seurakuntien työntekijöille, hanke- ja projektityöntekijöille sekä esihenkilöille.

Puhujat: 
Anne Hämäläinen, yrittäjä, Metsolanne

OMASTA YHTEISEKSI – nuorisotyön opetussuunnitelma nuorisotyön kehittämisen välineenä

Nuorisotutkimusseura
Tila: Siperia (veturitallit) | Teema: Nuorisotyön mahdollistajat

Nuorisotyön opetussuunnitelma (NUPS) on nuorisotyön kehittämisen työkalu, jota on Suomessa kehitetty kymmenen vuoden ajan. Se on esimerkki käytännön kehittämisen ja tutkimuksen yhteistyöstä tavalla, jossa kumpikin kumppani on tasavertainen. Se on alan kirjallisuudessa tunnustettu merkittäväksi eurooppalaiseksi esimerkiksi siitä, miten nuorisotyö kuvaa toimintaansa. Mukana kehittämisessä on ollut kuntia Savukoskelta Helsinkiin. 

Pääset tutustumaan nuorisotyön opetussuunnitelman ideaan ja kuulet kolmen kaupungin kokemuksia NUPS-prosessin toteuttamisesta ja NUPSin roolista varsinaisen prosessin jälkeen. Tuoreimpana prosessi on toteutettu Helsingissä vuosien 2019-2020 aikana, jossa mukana on ollut Nuorisotutkimusseuran tutkija koko prosessin ajan. Tällaisenaan se on yksi viime vuosien keskeisimmistä satsauksista nuorisotyön tutkimukseen.

Puhujat: 
Tomi Kiilakoski, vastaava tutkija, Nuorisotutkimusseura 
Eila Kauppinen, tutkijatohtori, Nuorisotutkimusseura 
Mikko Vatka, Helsingin nuorisoasiainjohtaja 
Sini Perho, suunnittelija, Helsingin kaupungin nuorisopalvelut 
Pia Fraktman, Kokkolan nuorisotoimenjohtaja
Salla Juha, hankekoordinaattori, Lappeenrannan nuorisotoimi 
Viljami Kinnunen, nuoriso-ohjaaja, Lappeenrannan nuorisotoimi
Kimmo Hölkki, Lappeenrannan nuorisotoimenjohtaja

Nuoren etnisen identiteetin rakentuminen Suomessa – kuka on suomalainen?

Plan Suomi
Tila: Kisko (veturitallit) | Teema: Nuorisotyön mahdollistajat

Maahanmuuttajataustaiset nuoret rakentavat etnistä identiteettiään monien reunaehtojen ympäröimänä. Suomessa kasvavat nuoret voivat kokea kuuluvansa suomalaiseen yhteiskuntaan, mutta heillä ei välttämättä ole suomalaista identiteettiä. Miten nuoret itse kokevat oman etnisen identiteettinsä rakentumisen suomalaisessa yhteiskunnassa? Haluamme tuoda nuorten identiteettiä koskevaan keskusteluun mukaan nuorten omat näkemykset liittyen nuorten moninaisiin etnisiin identiteetteihin maahanmuuttajataustaisina nuorina Suomessa. Millaista on rakentaa omaa identiteettiään tämän päivän suomalaisessa yhteiskunnassa? Kutsumme kaikki nuorten parissa toimivat kuulemaan nuorten kokemuksia ja näkemyksiä identiteetin muotoutumiseen liittyen. Kuulemalla nuoria voimme paremmin ymmärtää ja tukea nuorten kasvua vapaasti omaksi itsekseen.

Puhujat: 
Gelawej Viyan 
Susanna Salmijärvi 
Nuoret toimijat – koulutusohjelman nuoret

Taide ja nuoret nyt – nykyajassa syntyvän taiteen mahdollisuuksia

Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiö / Nuori Taide
Tila: Alvar | Teema: Nuorisotyö nyt ja tulevaisuudessa

Antaudu ajattelemaan nykyajan taidetta kasvun ympäristönä! Taide ja nuoret nyt -ohjelma tarjoaa erilaisia ajattelun malleja sekä esimerkkejä taiteilijoiden ja nuorten taiteesta. Teoreettisena viitekehyksenä on puhujan vuonna 2019 valmistunut väitöskirja ”Nykytaide oppimisen ympäristönä”. Esimerkkejä käytännöstä antaa mm. Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiön Nuori Taide -toiminta.

Luennolla voi laajentaa näkemystä taiteen roolista nuorten kasvun tukemisessa ja heidän hyvinvoinnissaan. Luennon tavoitteena on avata ymmärrystä siitä, miten eri tavoin taide voi olla osa nuorisotyötä, kun taide käsitetään ihmiselle luontaisena käyttäytymisen muotona. Toiseksi rohkaistaan huomamaan nykyajan taiteen monimuotoisuus ympäristönä, joka tarjoaa mahdollisuuden pohtia elämää, maailmaa ja itseä sekä keskustelunpaikkana muiden kanssa. Luento rohkaisee yhteistyöhön nykytaiteilijoiden kanssa ja ottamaan heiltä esimerkkiä, miten maailmassa olevia asioita voi käsitellä yksin tai yhdessä muiden kanssa. Ohjelma sisältää luennon lisäksi omaa ja yhteistä taiteen tarkastelua ja keskustelua taiteesta.

Puhujat: 
Päivi Venäläinen, toiminnanjohtaja

15-16

Riittämättömyyden tunteesta maailmanparantajaksi – Työhyvinvointi nuorisotyössä

Nuoriso- ja liikunta-alan asiantuntijat, Nuoli ry
Tila: Pääsali | Teema: Nuorisotyön mahdollistajat

Nuorisotyöntekijöiden työhyvinvoinnista on puhuttu viime vuosina paljon, mutta mistä tekijöistä työhyvinvointi koostuu? Entä kenellä on vastuu työhyvinvoinnin toteuttamisesta? Vai voidaanko yksittäiselle toimijalle edes sälyttää kokonaisvastuuta? Viime vuonna toteutettu nuorisotyöntekijöiden työhyvinvointitutkimus avaa näkökulmia nuorisotyössä, etsivässä nuorisotyössä ja työpajoilla toimivien ammattilaisten työhyvinvointiin ja sen kehittämiseen. Tule kuulemaan, miten nuorisotyössä voidaan ja millaiset suositukset tutkimuksen pohjalta laadittiin. Työhyvinvoinnin merkitystä ei tule unohtaa ja siihen vaikuttamalla vahvistetaan sekä yksittäistä työntekijää, työyhteisöä että toimialaa. Työssään hyvinvoiva työntekijä on kaikkien etu.

Puhujat:
Minna Rauas, tutkija ja YTM, Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat (Nuoli) ry
Mirja Laitinen, ammatillinen ohjaaja, Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat (Nuoli) ry

Preventive Work and Crosssectoral Co-operation with Youth

Tila: Kabinetti | Teema: Kansainvälinen ohjelma

Ohjelmakuvaus tulossa pian!

Harrastustoiminta romaninuorten kasvun tukijana

Avartti-säätiö
Tila: Felix | Teema: Nuorten hyvinvointi ja identiteetti

Nuorilla tulee olla yhdenvertainen mahdollisuus osallistua heille suunnattuun toimintaan. Avartti on kansainvälinen harrastusohjelma, jossa jokainen nuori voi löytää vahvuutensa ja polkunsa. Romaninuoret ovat yksi toiminnan kohderyhmä. Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan, miten romaninuorten hyvinvointia, osaamisidentiteettiä ja yhdenvertaisuutta voidaan tukea harrastustoiminnan avulla.

Puhujat:
Aila Palmroos, nuoriso-ohjaaja, Jyväskylän Romaninuoret ry 
Mertsi Tamminen, nuorisotyön koordinaattori, Romanifoorumi 
Ariela Tuikkanen, yhteisöpedagogi, Avartti-säätiö
Marko Stenroos, VTT ja erikoissuunnittelija, THL

Teknologia – ympäristön pelastus vai tuho

Verke
Tila: Wivi | Teema: Nuorisotyö nyt ja tulevaisuudessa

Netflixin katselu & sähköposti, miten ne osaltaan tuhoavat maapallon? Mistä on kyse ja mitä asioille voi tehdä? Mikä on nuorisotyön rooli ja merkitys asiassa? Luvassa teoriaa ja käytännön vinkkejä.

Puhujat:
Marcus Lundqvist, suunnittelija, Verke
Jarno Alastalo, verkkoyhteisöjen asiantuntija, Making People Happy

Nuoret vapaaehtoisina ja vaikuttajina

Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Plan International Suomi
Tila: Walmar | Teema: Nuorisotyön mahdollistajat

Nuorten aktivismi on ollut viime vuosina kasvussa ja nuoret ovat nostaneet tärkeitä teemoja esiin globaaleissa liikkeissä. Järjestöilläkin on tärkeä rooli nuorten aktiivisuuden tukemisessa. Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja Plan International Suomen nuoret kertovat, millaisia taitoja ja oppeja ovat saaneet järjestötoiminnasta ja millaista tukea he kaipaavat vaikuttaessaan itselleen tärkeisiin asioihin.

Puhujat: 
MLL:n ja Planin vapaaehtoiset nuoret

Sateenkaarinuorten asunnottomuus

Seta ry
Tila: Anton | Teema: Nuorisotyön mahdollistajat

Miten asunnottomuus ja nuorille tyypillinen piiloasunnottomuus koskettavat sateenkaarinuoria? Miten seksuaalisen suuntautumisen tai sukupuolen perusteella tapahtuva syrjintä vaikuttaa asunnottomuusriskiin? Nuoren kokonaisvaltaisella ja sensitiivisellä kohtaamisella palveluissa on suuri merkitys sekä sateenkaarinuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyssä että asunnottoman nuoren tukemisessa. Luento auttaa tunnistamaan sateenkaarinuorten asumisen haasteita ja riskikohtia sekä ennaltaehkäisyn ja puuttumisen paikkoja. Luento tarjoaa työkaluja sateenkaarinuorten sensitiiviseen kohtaamiseen ja asuntoasioiden puheeksiottamiseen.

Puhujat: 
Teija Ryhtä, nuorisotyön osallisuuden asiantuntija, Seta ry 
Lotte Telakivi, nuorisotyön vaikuttamisen asiantuntija, Seta ry 

Väkivalta satuttaa aina myös tekijäänsä

Keijun varjo / Maria Akatemia ry
Tila: Wilhelm | Teema: Nuorten hyvinvointi ja identiteetti

Nuorten tekemä väkivalta on ollut otsikoissa vuoden 2020 syksystä lähtien. Ajankohtainen aihe koskettaa nuorten parissa työskenteleviä ammattilaisia. Monet kohtaavat väkivallan ilmiötä työssään, mutta keinot siihen puuttumiseksi, asian puheeksi ottamiseksi ja nuorten auttamiseksi voivat olla puutteelliset. Etenkin tyttöjen ja nuorten naisten tekemä väkivalta on iso yhteiskunnallinen tabuaihe, joka voi herättää hämmennystä myös ammattilaisissa. Haluamme luennon kautta tukea nuorisotyön asiantuntijoita kohtaamaan ja ymmärtämään väkivallan ilmiötä ja sitä kautta tukea nuorten hyvinvointia ja kasvua aikuisuuteen.

Puhujat: 
Elina Rajaniemi, ehkäisevän väkivaltatyön asiantuntija, Maria Akatemia ry 
Emmi Kyyhkynen, ehkäisevän väkivaltatyön asiantuntija, Maria Akatemia ry

Nuorisokulttuuri ja päihteet ennen, nyt ja tulevaisuudessa

Nuorisoalan osaamiskeskustoiminta EHYT ry
Tila: Elsi | Teema: Nuorten hyvinvointi ja identiteetti

Seminaarissa Mikko Salasuo luotsaa kuulijoita nuorten päihdekäyttökulttuurien äärelle. Mikä tässä ajassa on uutta ja mikä ei ole muuttunut? Miten suhtautua kannabiksen ja nuuskan lisääntyneeseen käyttöön nuorten keskuudessa? Salasuo keskittyy puheessaan historialliseen perspektiiviin nuorison päihdekäyttökulttuurien muutoksissa. Hän peilaa tämän päivän tilannetta vuosikymmenten takaisiin ilmiöhin ja pyrkii havainnollistamaan sitä, mikä tässä ajassa on oleellista. 

Hanna Heikkilä kertoo eurooppalaisista laatustandardeista, joiden kautta ehkäisevää päihdetyötä on viime vuosina pyritty kehittämään. Hän myös luotsaa tulevaisuuteen ehkäisevän päihdetyön vaikuttavien menetelmien osalta. Toimivatko joukkotiedotuskampanjat, yhteisö-toimintamallit vai mitä kannattaa tehdä?

Puhujat: 
Mikko Salasuo, dosentti, vastaava tutkija, Nuorisotutkimusverkosto 
Hanna Heikkilä, Alue- ja järjestötyön osaston päällikkö, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

Mitä nuorisotyö on pienissä ja harvaan asutuissa kunnissa?

Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna
Tila: Alvar | Teema: Nuorisotyön mahdollistajat

Onko koolla ja resursseilla väliä nuorisotyössä? Luvassa on suoraa puhetta ja esimerkkejä pienten kuntien hyvistä käytännöistä sekä tietoa nuorisotyöntekijöiden valtakunnallisesta vertaisverkostosta.

Puhujat: 
Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna
Heidi Pouttu, Nuorisosihteeri, Muonion Nuorisopalvelut 
Mika Inkeroinen, Nuorisosihteeri, Ääneskosken Nuorisopalvelut 
Saara Kiiskinen, Nuorisotyöntekijä/Hankevastaava, Taipalsaaren Nuorisopalvelut

Uskalla puhua – vanhempien ero tai väkivalta puheeksi nuorten kanssa

Ensi- ja turvakotien liitto ry
Tila: Höyry (veturitallit) | Teema: Nuorten hyvinvointi ja identiteetti

Ohjelmanumeromme kautta osallistujat rohkaistuvat ottamaan vanhempien eron ja perhe- ja lähisuhdeväkivallan puheeksi nuorten kanssa. Osallistujien tietoisuus ja osaaminen teemoista lisääntyy. Tarjoamme myös valmiita työvälineitä osallistujien käyttöön.

Puhujat: 
Tuulia Kovanen, asiantuntija 
Päivi Hietanen, asiantuntija

”Ootsä joku sossu vai?” – Julkisiin tiloihin jalkautuvan nuorisotyön haasteet poikkeusoloissa

Aseman Lapset ry
Tila: Siperia (veturitallit) | Teema: Nuorisotyö nyt ja tulevaisuudessa

Keväällä 2020 koronarajoitukset sulkivat nuorisotilat. Monet nuoret löysivät verkossa toteutettavan toiminnan pariin, mutta eivät kaikki. Aseman Lapset ry:n ja Nuorisotyö raitella -toiminnan jalkautuvassa työssä nuoria kohdattiin pääkaupunkiseudulla ja esimerkiksi Kuopiossa vähemmän kuin normaalioloissa, mutta heitä, joita kohdattiin, oli erityisen tärkeä kohdata. 

Kun keväällä 2020 koronarajoitukset sulkivat kaiken muun mukana nuorisotilat, otettiin jalkautuva nuorisotyö laajasti käyttöön koko Suomessa. Nuoria kohdattiin mm. pääkaupunkiseudulla entiseen tapaan jalkautuessa, vaikka elettiin rajoitetussa arjessa. Koko korona-ajan jalkautuvassa työssä on kohdattu enenevässä määrin niitä nuoria, joita on ollut tärkeä-kohdata (Löytävä nuorisotyö;kiva, hyvä, tärkeä-kohdata). Erityisnuorisotyöllinen osaaminen jalkautuvassa
työssä onkin korostunut selvästi. Esimerkiksi lomautusten ja työttömyyden myötä tilanteet ovat monissa perheissä kärjistyneet. Rajoituksia on purettu ja matka kohta normaalimpaa arkea on vauhdissa, mutta ilmiöt kadulta eivät ole kadonneet. Emme myöskään tiedä, mihin tilanne kehittyy ja joudutaanko tulevaisuudessa tekemään samantyyppisiä ratkasuja uudelleen. Selvää kuitenkin on, että korona tulee vaikuttamaan yhteiskunnassamme vielä pitkään ja nuorisotyöllä on tärkeä rooli turvan ja toivon luomisessa nuorille. 

Ohjelmanumero tarjoaa jalkautuvan nuorisotyön ammattilaisille areenan keskustella arjen työstä poikkeuksellisessa yhteiskunnallisessa tilanteessa ja sen vaikutuksista työhön, niin nuorten kohtaamiseen ja heidän tilanteidensa setvimiseen sekä työntekemisen tapoihin. Monia asioita on jouduttu miettimään uusiksi. Esimerkiksi jalkautuvassa työssä normaalioloissa lähtökohta on tukea nuorten omaehtoista ajanviettoa. Poikkeusoloissa työn fokus muuttui ja kasvatuksellinen rajaaminen nousi pääosaan. Katutodellisuuden muutokset vaikuttavat välittömästi jalkautuvan nuorisotyön toimintaympäristöön ja näin kohtaamisiin joko suoraan tai välillisesti. Korona-ajan jälkeen myös julkisissa ja puolijulkisissa tiloissa opetellaan jälleen vuorovaikutusta toisten tilojen käyttäjien kanssa. Ohjelmanumero osaltaan vahvistaa jalkautuvan nuorisotyön tekijöiden ammatti-identiteettiä ja muistuttaa nuorisotyön yhteiskunnallisesta merkityksestä.

Puhujat:
Eliisa Ahlstedt, toimintavastaava, Aseman Lapset ry
Ville Sirviö, etsivä jalkautuva nuorisotyö, Espoon nuorisopalvelut
Sauli Taipale, etsivä jalkautuva nuorisotyö, Espoon nuorisopalvelut

Liikkuvalle nuorisotyölle on tarvetta – Kokemuksia nopean reagoinnin työstä pakulla ja bussilla

Espoon kaupungin Nuorisopalvelut
Tila: Kisko (veturitallit) | Teema: Nuorisotyö nyt ja tulevaisuudessa

Mennään sinne, missä nuoret ovat! Millaisiin tarpeisiin liikkuva nuorisotyö voi vastata taajama-, kaupunki- ja haja-asutusalueilla eri puolilla Suomea? Tule kanssamme ideoimaan, miten liikkuvaa nuorisotyötä voidaan hyödyntää erilaisissa ympäristöissä. Ohjelmassa jaetaan kokemuksia ja havaintoja pääkaupunkiseudulla pakettiauton ja bussin avulla tehtävästä liikkuvasta nuorisotyöstä. Samalla pureudutaan nopean reagoinnin mallin ja moniammatillisen yhteistyön tuomiin hyötyihin ja mahdollisuuksiin.

Puhujat: 

Triin Peltoniemi, nuorisonohjaaja, Espoon kaupunki
Samuel Meijer, kasvattaja, Aseman Lapset ry
Lemmy Koivunen, nuorisonohjaaja, Espoon kaupunki

Mikä vituttaa? Vaikuta!

Nuorten Suomi
Tila: Pihalava | Teema: Nuorten hyvinvointi ja identiteetti

Kestävän yhteiskunnan ja tulevaisuuden rakentaminen edellyttää, että nuorilla taustastaan tai koulutustasostaan riippumatta on mahdollisuus osallistua ja tulla kuulluiksi yhteisöissään ja laajemmin yhteiskunnassa. Uusia tapoja ja menetelmiä tarvitaan. Mikä vituttaa? -toimintamalli tarjoaa nuorille mahdollisuuden tuoda omat näkemykset ja kokemukset esille. Työpaja tarjoaa konkreettisia ideoita ja toimintamalleja nuorten osallistamisessa palveluiden kehittämiseen. Pääset myös tuulettamaan omia fiiliksiäsi ajankohtaisista aiheista.

Puhujat: 
Carita Hännivirta, kehittämispäällikkö, Nuorten Suomi 
Terhi Venäläinen, osallisuuskoordinaattori E=mc2 – Nuorten osallisuudesta energiaa Etelä-Savoon, Etelä-Savon maakuntaliitto

16.30-17.30

Kestävä tulevaisuus – millainen se on ja mikä on tie sinne nuorten mukaan?

Nuorisotutkimusverkosto & Valtion nuorisoneuvosto
Tila: Pääsali | Teema: Nuorisotyö nyt ja tulevaisuudessa

Minkälaiset ratkaisut ovat nuorten mielestä oikeudenmukaisia tai toivottavia, kun ilmastonmuutokseen sopeudutaan? Millaisia ilmastopoliittisia toimenpiteitä nuoret pitävät tehokkaina, millaisia asioita Suomen valtion pitäisi edistää ja mistä asioista emme ainakaan saisi luopua – tuli mitä tuli? 

Vuoden 2021 Nuorisobarometrin teemana on kestävä kehitys ja ilmasto. Tulokset julkaistaan maaliskuussa 2022. Nuorisotutkimusseuran ohjelmassa NUORI2022-tapahtumassa käsittelemme barometrin tulosten pohjalta manner-Suomessa asuvien nuorten asenteita, arvoja ja näkemyksiä. Teemoina ovat ympäristötieto ja sen lähteet, ilmastotunteet, kulutuskäyttäytyminen ja toiminta yhdessä muiden kanssa.

Puhujat: 
Tomi Kiilakoski, vastaava tutkija, Nuorisotutkimusseura ry 
Anssi Pirttijärvi, suunnittelija, Valtion nuorisoneuvosto

OK Boomer – Nuorten ilmiöt nuorisotyön kentällä

Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry, Kohdennetun nuorisotyön osaamiskeskus
Tila: Kabinetti | Teema: Nuorisotyö nyt ja tulevaisuudessa

Tule juttelemaan kahvikupin kera ilmiöistä nuorten keskuudessa. Mitä ilmiöitä nuorisotyössä näkyy juuri nyt? Miten nuorisotyön tulisi nyt ja tulevaisuudessa vastata nuorten maailman ilmiöihin? Riittääkö nuorisotyöllä resurssit ja taidot? Tilaisuus alkaa alustuksella nuoruuden ilmiöistä, jonka jälkeen osallistujat tuottavat itse tietoa keskustellen oman työn ajankohtaisista ilmiöistä. Osallistumalla työpajaan pääset osaksi vertaispulinoita. Lisäksi saat mahdollisuuden tuottaa uutta tietoa nuorisotyöstä, jonka avulla kehitetään nuorisotyötä yhdessä.

Puhuja: 
Essi Helin, Projektitutkija, Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia, Xamk
Marja Moisala, Projektitutkija, Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia, Xamk
Katja Uustalo, Asiantuntija, Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry

Uusi esihenkilökulttuuri

Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry
Tila: Wivi | Teema: Nuorisotyön mahdollistajat

Muut nuorisoalan järjestöt saavat tietoa ja uusia näkökulmia johtamiseen ja työyhteisön toimintaan. Esihenkilötyöskentelyllä ja -kulttuurilla on suuri merkitys työntekijöiden, luottamustoimijoiden ja koko järjestön hyvinvointiin, keskinäiseen luottamukseen ja jokapäiväisen työskentelyn sujuvuuteen.

Puhuja: 
Armi Murto, toiminnanjohtaja

Sekasin-chat, yhteistyöllä olemme enemmän

Sekasin Kollektiivi
Tila: Wolmar | Teema: Nuorisotyön mahdollistajat

Sekasin-chatin verkostomalli on erinomainen esimerkki järjestö- ja kuntakentä siilot yrittävästä yhteistyöstä. Osallistujat voivat ottaa yhteistyöstä mallia, oppia ja innostusta omiin toimintoihinsa. Samalla tulee esitellyksi nuorten hätä ja se miten se näkyy Sekasin-chatissa sekä malli kouluttaa verkossa myös korona-aikana.

Puhujat: 
Satu Raappana, toiminnanjohtaja, Sekasin Kollektiivi 
Mikko Vatka, nuorisoasiainjohtaja, Helsingin kaupungin Nuorisopalvelut

Hervé Poisson ja Euroopan parhaiten kätketty salaisuus: Brysseliin haudattu rahakirstu

Opetushallitus
Tila: Anton | Teema: Nuorisotyön mahdollistajat

EU jakaa rahoitusta suoraan Brysselistä, myös nuorisoalalle. Mistä on oikein kysymys? Miten hankerahaa haetaan? Paljonko on rahaa jaossa ja mihin? Kysymyksiä riittää, sacré bleu mikä haaste! Mon amie, tule seuraamaan ehtiikö Hervé Poisson selvittää tämän salaisuuksien salaisuuden 45 minuutissa!

Puhujat:

Hervé Poisson
Olli Kelhä, liikunnanopettaja. Kemin kaupunki
Iiris Asunmaa, EU-asiantuntija, Jyväskylän kaupunki

Nuorten aivoissa kuhisee

Barnavårdsföreningen i Finland r.f.
Tila: Wilhelm | Teema: Nuorten hyvinvointi ja identiteetti

Toisinaan teiniä stressaa ja ahdistaa, toisinaan on vaikea löytää jarruja. Mikä selittää käyttäytymistä nuoruusiässä ja mitä kaikkea aivoissa tapahtuu? Luento aivotutkimuksen näkökulmasta.

Puhuja: 
Silve Serenius-Sirve, psykologi, neuropsykiatristen palveluiden yksikönjohtaja

Quality Standards in Youth Work in Different European Countries

Tila: Elsi | Teema: Kansainvälinen ohjelma


What are the youth work standards in different countries? How are youth workers trained and is the youth work recognised? Is there a youth law? What would be needed to make youth work more professional and efficient? How is the funding of youth work? Is there something that could be done on European level?

Suuri sukupuolen moninaisuus-paketti

Trans ry
Tila: Alvar | Teema: Nuorisotyön mahdollistajat

Trans ry:n asiantuntija-aktivistit Eeli Kytömäki ja Valo Vesikauris pitävät luennon, jonka aikana käydään läpi sukupuolen moninaisuuteen liittyvää perustietoa ja -sanastoa ja tarjotaan käytännön vinkkejä transsukupuolisten ja sukupuoltaan pohtivien nuorten kohtaamiseen nuorisotyön eri kentillä. Luennolla käsitellään myös sitä, kuinka löytää itsevarmuutta toimia transihmisten liittolaisena, sekä millainen oma liittolaisrooli nuorisoalan ammattilaisena on ja miten sitä kehittää.

Puhujat: 
Valo Vesikauris, asiantuntija-aktivisti, sosionomi
Eeli Kytömäki, asiantuntija-aktivistisosionomi-opiskelija

Nuorten palvelujen cocktail

Jyväskylän Nuorisopalvelut
Tila: Nuorten talo | Teema: Nuorisotyö nyt ja tulevaisuudessa

Millainen cocktail syntyy, kun samaan shakeriin laitetaan sossua, työkkäriä ja nupalaisia? Lisätään siihen vielä sote-soppaa ja hieman virtuaalisuutta, ja lopuksi hämmennetään kokonaisuus hankkeilla. Tule maistamaan ja kertomaan oma mp:si!

Huomioithan, että tämä ohjelma toteutetaan Nuorten talossa. Nuorten talo sijaitsee Jyväskylän keskustassa osoitteessa Asemakatu 4.

Puhuja: 
Tuija Kautto, hankepäällikkö, Jyväskylän Nuorisopalvelut

“Haluan olla onnellinen ja kokea paljon ja elää täysillä” – Nuorten elämänpäämäärät 2020-luvulla

Tampereen yliopiston Civic Purpose -projekti
Tila: Siperia (veturitallit) | Teema: Nuorisotyö nyt ja tulevaisuudessa

Osallistu vuorovaikutukselliselle luennolle, jossa tulet kuulemaan ysiluokkalaisten elämänpäämääristä, elämäntarkoitustutkimuksesta ja päämäärätietoisuuden merkityksestä ihmisen hyvinvoinnille. Pääset myös peilamaan omia elämänpäämääriäsi ja pohtimaan kanssamme, miten tutkittua tietoa voisi hyödyntää koulussa ja nuorisotyössä.

Puhujat: 
Merja Viljanen, Tampereen yliopiston Civic Purpose -projektista 
Elina Kuusisto, Tampereen yliopiston Civic Purpose -projektista

Ulkomaalaistaustaisten nuorten identiteetti

Loisto Setlementti ry
Tila: Kisko (veturitallit) | Teema: Nuorten hyvinvointi ja identiteetti

Maahanmuuttajataustaisten nuorten identiteetin rakentuminen vaati laajempaa ymmärrystä ympärillä olevista ihmisistä. Koulu ja ystävät – perheen lisäksi – ovat keskeisessä roolissa. Siksi on tärkeä tuoda erilaisia näkökulmia esiin ja antaa nuorelle vaihtoehtoja olla sellainen, mikä häntä kuvastaa parhaiten. Ohjelman tavoitteena on saada osallistujat pohtimaan uudesta näkökulmasta eri taustaisten ihmisten kohtaamista ja sitä, mikä merkitys sillä on erityisesti nuorten kasvatustyössä. Esitys haastaa pohtimaan estävätkö omat käsityksemme ja tapamme kategorisoida ihmisiä jo valmiiksi nuorten oman identiteettipontentiaalin täyden toteutumisen.

Puhujat: 
Majid Allahyari, Kansalaisjärjestön työntekijä, Loisto Setlementti ry 
Hadi Baghbani, nuoriso-ohjaaja, Helsingin kaupunki
Fardin Abbasi, toiminnanohjaaja, Setlementti Tampere

Osallisuutta mäkkäreiden tuulikaapeissa ja kylänraiteilla – liikkuvan nuorisotyö kohtaa ja osallistaa

Aseman Lapset ry / Walkers on Wheels 2 -hanke
Tila: Pihalava | Teema: Nuorten hyvinvointi ja identiteetti

Osallisuuden tunne syntyy pohjimmiltaan pienistä, yksinkertaisista asioista. Ohjelma herättää osallistujaa ajattelemaan nuorten osallisuutta uusista näkökulmista, haastaa sekä innostaa heitä tarjoamaan kuulluksi tulemisen kokemuksia kaikille nuorille.  Lisäksi jaamme hyviä kokemuksia ruohonjuuritason osallistamisesta Wauto-toiminnassa ja esittelemme Walkers on Wheels hankkeessa kerättyä tietoa kohdatuista nuorista ja nuorisotyöntekijöistä. Diaesitystä voi seurata suomen ja ruotsin kielellä. Luento- osuudet esitetään pääosin Suomeksi. Kysymyksiin vastataan molemmilla kielillä.

Puhujat: 
Minna Lahtela, Valtakunnallinen Walkers-toimintavastaava 

Roy Pietilä, Hankekoordinaattori 
Niilo Karjalainen, Hankekoordinaattori

Diggiloo – Kulttuurista nuorisotyötä nuorilta nuorille

Humanistinen ammattikorkeakoulu
Tila: Felix

Diggiloo on kansainvälinen hanke, jonka tavoitteena on osallistaa nuoria eri kulttuurin keinoin. Nuoret saavat itse päättää, millaista kulttuuria he haluavat tuottaa. Diggiloo mahdollistaa nuorten ideoille niin valtakunnallisen kuin kansainvälisenkin yleisön. Hankkeessa myös digitalisaatio on vahvasti mukana ja tavoitteena onkin luoda nuorten kansainvälinen kulttuuria jakava verkosto, jossa nuoret pääsevät kehittämään monipuolisesti erilaisia työelämässäkin hyödyllisiä taitoja.  

Pop up -pisteessä olevat nuoret ottivat ensimmäisten joukossa Diggiloon moninaiset mahdollisuudet omakseen, ja heidän työnsä tulos on nyt silmiemme ja korviemme ilona tiistaina 26.4. kello 16.30 -17.30 tilassa Felix. Hanke on saatu vauhtiin, mutta kiinnostuneita nuorten ryhmiä etsitään edelleen. Haluaisitko sinä lähteä mukaan tai onko tiedossasi kulttuurista kiinnostuneita nuoria? Tule tutustumaan.

Lisätietoja: diggiloo.humak.fi 
Diggiloo@humak.fi

Puhujat: 
Susanna Pitkänen, projektipäällikkö, Humak 
Sanna Pekkinen, lehtori, Humak

Katso myös

Osta liput

Sivut 10.1.2024

Ohjelma

Sivut 4.12.2023