Näyttelypisteet

NUORI2024-tapahtuman näyttelyalue toimii koko alan kattavana näyteikkunana. Näytteilleasettajilla on oiva mahdollisuus päästä verkostoitumaan alan toimijoiden kanssa ja jakaa oman toimintansa helmiä muiden tietoon.

NUORI2024-tapahtuman näyttelypisteet ovat myyty loppuun, mutta pysythän kuulolla NUORI2025-näyttelypistemyynnin avautumisesta!

Näytteilleasettajat

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry (Allianssi-lounge)
Ammattiliitto Jyty ry (Jyty-lounge)
Opetushallitus (A1)
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry (A2)
Diakonissalaitoksen Vamos (A3)
Oikeuministeriö, CERV-rahoitusohjelman yhteyspiste (A41)
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry (A42)
Inclusion is On -hanke (A5)
Humanistinen ammattikorkeakoulu Humak (A6)
Setlementti Tampere ry / Yhdenvertaisuustyö (B7)
Suomen NMKY:n Liitto (B8)
Nuorten Vantaa (B9)
Aseman Lapset ry (B10 & B11)
Lasten- ja nuorten keskus ry (B12)
Työelämän pelisäännöt (TYPE) / SAK (B13)
Espoon Kaupunginkirjasto (B14)
STEP-koulutus (B15)
Suomen nuorisokeskukset (B16)
Nuorisotyö-lehti / Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat (C17)
Vammaisjärjestöjen työelämäpalvelut (C18)
Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry ja Suomen Olympiakomitea ry (C19)
XAMK / Yhteisöpedagogikoulutus (C20)
Juvenia – Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (C21)
Aspa-säätiö (C22 & C23)
Mielenterveyden keskusliitto (C24)
Maria-Akatemia Ry (C25)
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (C26)
Pakolaisnuorten tuki ry (C27)
HEO kansanopisto (C28)
MunDuo-hanke (C29)
Diak Hub (C30)
DIDAR/Sopu-työ (C31)
Mediakasvatusseura ry (C32)
Aallonmurtaja-hanke (C33)
Nuorisotutkimusseura (C34)
Suomen Punainen Risti (C35)
Suomen Kuntaliitto ry (C36)
Liikenneturva (C37)
Popmaster Oy (C38)
Tampereen Nuorisopalvelut (C39)
Coronaria Kuntoutus- ja terapiapalvelut (C40)
Seta ry (C41)
WWF Suomi (C42)
PeliNikkarit & Ilostamo (C43)
Syöpäjärjestöt – Nuorten terveyden edistäminen (C44)
MIELI Suomen Mielenterveys (C45)
Talousneuvola (C46)
Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto (C47)
Setlementti Tampere ry / Väkivaltatyö (D48)
Kela (D49)
Niilo Mäki Instituutti / Nuorten Hahmola (D50)
Varsinaissuomalainen nuorisotyö (D51)
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (D52)
Ensi- ja turvakotien liitto ry (D53)
Kansanopistot (D54)
Syömishäiriöliitto – SYLI (D55)
Kehitysvammaisten Palvelusäätiö (D56)
Monimuotoiset perheet -verkosto (D57)
Vammaiset tytöt / Rusetti ry (D58)
Incoach (D59)
Mannerheimin Lastensuojeluliitto (D60)
Ohjaamojen Onni (D61)
Terapiapalvelut EMootio oy (D62)
Riemu Finland ry (D63)
Koulukino (D64)
Suomen Lastenkulttuurikeskusten Liitto (D65)
Väestöliitto ry (D66)
Pelastakaa Lapset ry / Netari (D67)
SOS-lapsikylä (D68)
Elokuvalisenssi / M&M Viihdepalvelu Oy (D69)
Sua varten somessa (D70)
Globaalikasvatusverkosto (D71)
Suomen 4H-liitto (D72)
Nuorten Exit / Exit ry (D73)
YAD ry (E74)
Takuusäätiö (E75)
Vapaus Tuo Vastuun (E76)
Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry (E77)
Positiivinen luottotietorekisteri (E78)
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (E79)
Erilaisten Oppijoiden Liitto (E80)
Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto (E81)
Luontoliitto (E82)
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (E83)
Live (E84 & E85)
Barnahus (E86)
Koulutus Elämään Säätiö (F89)

Näyttelyalueen pohjakartta

Tutustu isompaan kuvaan pohjakartasta täältä.

Näytteilleasettajien maksu- ja peruutusehdot

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry:llä on oikeus muuttaa tässä ilmoitettuja maksu- ja peruutusehtoja, mikäli se on perusteltua lainsäädännössä tai sen tulkinnassa tapahtuneen muutoksen tai Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry:n toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten vuoksi.

Varaukset ja laskutus

NUORI2024-näyttelypisteet laskutetaan varauksessa ilmoitetun hinnan mukaisesti. Varaus muuttuu sitovaksi laskutushetkellä. Varauksen voi peruuttaa maksutta 30.11.2023 asti. 

Tilaukseen lisätään maksutapalisä (PDF, verkkolasku 2,48 €; paperilasku 3,10 €). Maksumuistutuksen lähettämisestä perimme viiden (5) euron muistutuskulun.  

Ylivoimainen este / tapahtuman peruuntuminen 

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry ei vastaa muutoksesta tai vahingosta, joka johtuu Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry:n kohtuullisten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry:n ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon ilmoittautumishetkellä ja jonka seurauksia Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry ei myöskään kohtuudella olisi voinut estää, kuten esimerkiksi sota, kapina, globaali pandemia (pois lukien koronaviruspandemia), suorituksen estävä viranomaisen toimenpide tai suositus, lakko tai vastaava poikkeustilanne Suomessa. Näihin tilanteisiin lukeutuvat myös tapahtuman järjestämispaikkoja kohdanneet vahingot, kuten tulipalo, tai tapahtuman kohdealueella tai sen välittömässä läheisyydessä tapahtuneen luonnonilmiön, kuten hirmumyrskyn aiheuttamat vahingot, jotka estävät tapahtuman järjestämisen. Tällaisessa tilanteessa Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry:llä on harkintansa mukaan oikeus peruuttaa tai keskeyttää tapahtuma tai muuttaa tapahtumaa, mukaan lukien sen sisältöä, järjestämistapaa, ajankohtaa, kestoa ja paikkaa. 

Mikäli tapahtuman ajankohtaa siirretään, siirretään näyttelypistevaraukset ja jo maksetut näyttelypisteet tapahtuman uudelle ajankohdalle. 

Mikäli tapahtuma joudutaan peruuttamaan tai keskeyttämään, näytteilleasettajalle palautetaan varausmaksu vähennettynä sillä osuudella, joka on jo sitoutunut tapahtuman järjestämiseksi ja jota ei ole mahdollista saada takaisin maksun saajalta tai viime kädessä vakuutusyhtiöltä.

Katso myös